Alman Dili Eğitimi (Yüksek Lisans)

 Program Hakkında  

◊ Alman Dili Eğitimi Programı 2014-2015 Bahar döneminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü altında kurulmuştur. Bu programının amacı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, Alman Dili ve dil öğretim yöntemleri hakkında donanımlı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı ve seçkin Almanca Öğretmenleri yetiştirmektir. Program, akademik kadrosu ve fiziksel altyapısıyla, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra Alman dilinin öğretimiyle ilgili alanlarda, özgün, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak toplumun gereksinim duyduğu yabancı dil ile ilgili konularda, çeşitli kuruluşlara dil öğretimi programları hazırlayıp sunmak, Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmenin, Alman Diline yüklediği genel iletişim platformu olma özelliği nedeniyle, çeşitli kurumlarda çalışan kişilerde, Alman Dilini öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak, Topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmek gibi işlevleri de üstlenip yürütebilmektedir.

◊ Bilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Nevide AKPINAR DELLAL

◊ Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu İçin ⇒ http://akts.mu.edu.tr/tr/program/2011
 

 
 Öğretim Üyeleri  

Prof.Dr. Nevide AKPINAR DELLAL
Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı
Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı
nevakdel@mu.edu.tr
0252 211 5509
  Dr. Öğr. Üyesi Sedat İNCE
Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı
Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı
◊ sedatince@mu.edu.tr
◊ 

Dr. Öğr. Üyesi Seval KARACABEY
Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı
Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı
sevala@mu.edu.tr
0252 211 1794
   
 

 
   
   
>