Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Tezli Yüksek Lisans)


Program Hakkında
◊ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans derecesi yeterliliklerine dayalı olarak bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak yeni bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağlamak suretiyle Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi alanında ülkenin ihtiyacı olan öğretmen, akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmektir. Diğer yandan, MEB’na bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimine destek olmaktır (yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaftır).
◊ Fakültemizde bulunan Antrenörlük Eğitimi lisans programı mezunları için Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Antrenörlük Ana Bilim Dalı, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon lisans programlarından mezun öğrenciler için de Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Ana Bilim Dalları mevcuttur. Sadece Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programı mezunlarına yönelik bir lisansüstü eğitim programı bulunmamaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı çatı olarak kurulduğundan eğitim programı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğine yönelik değildir. Bu nedenle mezunlarının Beden Eğitim ve Spor Öğretimine yönelik eğitim programı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi konusunda uzmanlaşması için Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı yeni programın açılması gerekliliği hâsıl olmuştur.

◊ Bilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Fatma İlker KERKEZ

◊ Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu İçin ⇒ https://akts.mu.edu.tr/tr/program/4400 
 Öğretim Üyeleri
 


Prof.Dr. Fatma İlker KERKEZ

Beden Eğitimi ve Spor  Ana Bilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı
◊ fatmakerkez@mu.edu.tr
◊ 0252 211 3245 , 0252 211 5612
Detaylı Özgeçmiş...
 

Doç.Dr. Ender ŞENEL

Beden Eğitimi ve Spor  Ana Bilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı
◊ endersenel@mu.edu.tr
◊ 00252 211 3171
Detaylı Özgeçmiş...

 

Doç.Dr. Halil Evren ŞENTÜRK

Beden Eğitimi ve Spor  Ana Bilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı
◊ hesenturk@mu.edu.tr
◊ 0252 211 5899
Detaylı Özgeçmiş...
 

Doç.Dr. Merve CEYLAN

Beden Eğitimi ve Spor  Ana Bilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı
◊ merveceylan@mu.edu.tr
◊ 0252 211 1650
Detaylı Özgeçmiş...