2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüze Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenciler İle Öğrenimine Devam Etmekte Olan Öğrencilerin Dikkatine.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ENSTİTÜMÜZE YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İLE ÖĞRENİMİNE DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 ÖĞRENCİ KATKI PAYINI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYECEK OLANLAR

Örgün Öğretim (Ö.Ö) programlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüze yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile normal öğrenim süresinde (yüksek lisans için 4 yarıyıl, doktora için 8 yarıyıl) öğrenimine devam eden öğrenciler ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

 ÖĞRENCİ KATKI PAYINI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLANLAR

 NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖRGÜN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN’DEN

Yüksek lisans (tezli) olup 3. ve daha fazla yılında (4. yarıyılı bitiren) eğitimine devam edenler,

Doktora/Sanatta yeterlik eğitimi yapmakta olup 5. ve daha fazla yılında (8. yarıyılı bitiren) öğrenimine devam edenler,

İkinci bir Yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler en son kayıt yaptırdığı yükseköğretim kurumuna;

Aşağıda tabloda belirtilen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER;

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenimine devam etmekte olan Yabancı Uyruklu öğrenciler; aşağıda tabloda belirtilen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÖĞRENCİ KATKIPAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

(Yüksek Lisans / Doktora)

Türk Uyruklu Öğrenciler İçin

129,00 TL

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin

168,00 TL

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 252,00 TL

1-Normal süresini aşan öğrencilerimiz Enstitü Öğrenci Numarası ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) Şubelerinden veya ATM’lerinden öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödeyebilirler.

2-Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları: 17-21 Eylül 2018 tarihinde öğrenci bilgi sistemi (https://obs.mu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) üzerinden yapılacaktır.

3- Ders Değiştirme ve Bırakma: 24-28 Eylül 2018 tarihinde öğrencinin talep etmesi halinde öğrenci bilgi sistemi (https://obs.mu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) üzerinden Danışman tarafından yapılacaktır.

Son Güncelleme Tarihi : 14.09.2018 09:56:07 Okunma Sayısı : 300

Son Duyurular
>