2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüze Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenciler İle Öğrenimine Devam Etmekte Olan Öğrencilerin Dikkatine

ÖĞRENCİ KATKI PAYINI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYECEK OLANLAR

Enstitümüz Örgün Öğretim (Ö.Ö) programlarına, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile normal öğrenim süresinde (tezli yüksek lisans 4 yarıyıl, doktora 8 yarıyıl) öğrenimine devam eden öğrenciler ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

ÖĞRENCİ KATKI PAYINI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLANLAR

NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖRGÜN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN’DEN

Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 3. yılında (4. yarıyılını bitiren) öğrenimine devam edenler,
Doktora/Sanatta yeterlik programlarına kayıtlı olup 5. yılında (8. yarıyılını bitiren) öğrenimine devam edenler,
İkinci bir Yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler en son kayıt yaptırdığı yükseköğretim kurumuna;
Aşağıda tabloda belirtilen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER;

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenimine devam etmekte olan Yabancı Uyruklu öğrenciler; aşağıda tabloda belirtilen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
ÖĞRENCİ KATKIPAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
 
(Yüksek Lisans/Doktora)
Türk Uyruklu Öğrenciler İçin 129,00 TL
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 193,50 TL
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin 168,00 TL (2018-2019 Bahar Yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrenciler)
387,00 TL (2018-2019 Bahar Yarıyılında sonra kayıt yaptıran)
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 252,00 TL
 
 
1- Normal süresini aşan öğrencilerimiz Enstitü Öğrenci Numarası ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) Şubelerinden veya ATM’lerinden öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödeyebilirler.
2- Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları: 27-31 Ocak 2020 tarihinde öğrenci bilgi sistemi https://obs.mu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx üzerinden yapılacaktır.
3- Ders Değiştirme ve Bırakma: 03-07 Şubat 2020 tarihinde öğrencinin talep etmesi halinde öğrenci bilgi sistemi https://obs.mu.edu.tr/oibs/akademik/login.aspx üzerinden Danışman tarafından yapılacaktır.
 
 

Son Güncelleme Tarihi : 27.01.2020 11:16 Okunma Sayısı : 539

Son Duyurular
>