2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüze Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenciler İle Öğrenimine Devam Etmekte Olan Öğrencilerin Dikkatine

ÖĞRENCİ KATKI PAYINI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYECEK OLANLAR

Enstitümüz Örgün Öğretim (Ö.Ö) programlarına, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile normal öğrenim süresinde (tezli yüksek lisans 4 yarıyıl, doktora 8 yarıyıl) öğrenimine devam eden öğrenciler ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

ÖĞRENCİ KATKI PAYINI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLANLAR

NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖRGÜN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN’DEN

Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 3. yılında (4. yarıyılını bitiren) öğrenimine devam edenler,

Doktora/Sanatta yeterlik programlarına kayıtlı olup 5. yılında (8. yarıyılını bitiren) öğrenimine devam edenler,

İkinci bir Yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler en son kayıt yaptırdığı yükseköğretim kurumuna;

Aşağıda tabloda belirtilen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER;

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenimine devam etmekte olan Yabancı Uyruklu öğrenciler; aşağıda tabloda belirtilen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÖĞRENCİ KATKIPAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

(Yüksek Lisans/Doktora)

Türk Uyruklu Öğrenciler İçin

129,00 TL

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin

168,00 TL (2018-2019 Güz Yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrenciler)

387,00 TL (2018-2019 Güz Yarıyılında kayıt yaptıran ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler)

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 252,00 TL

1- Normal süresini aşan öğrencilerimiz Enstitü Öğrenci Numarası ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) Şubelerinden veya ATM’lerinden öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödeyebilirler.

2- Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları: 09-13 Eylül 2019 tarihinde öğrenci bilgi sistemi https://obs.mu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx üzerinden yapılacaktır.

3- Ders Değiştirme ve Bırakma: 16-20 Eylül 2019 tarihinde öğrencinin talep etmesi halinde öğrenci bilgi sistemi https://obs.mu.edu.tr/oibs/akademik/login.aspx üzerinden Danışman tarafından yapılacaktır.

 

Son Güncelleme Tarihi : 06.09.2019 14:03:23 Okunma Sayısı : 423

Son Duyurular
>