Tez Savunması Duyuruları / Thesis Defense Announcements

 TEZ SAVUNMASI DUYURULARI / THESIS DEFENSE ANNOUNCEMENTS  
 
Enstitümüz Programlarında savunması yapılacak olan tüm Doktora ve Yüksek Lisans tezlerinin savunma tarih, saat ve yerine ilişkin duyuruları bu alandan takip edebilirsiniz. 

You can follow the announcements regarding the defense date, time and place of all PhD and Master's thesis in this page.


 
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : English Language Teachers Beliefs and Practices Regarding Learner Autonomy in EFL Context
Tez Yazarı : Yasemin YILMAZ
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Sabriye ŞENER
Bilim / Ana Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi   :25.11.2022
Tez Savunma Saati : 14.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ- Enstitü toplantı salonu
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı
 
 
 2022 YILINDA SAVUNMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN TEZLER 
Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Süreğen ve Kitlesel Bir Travma Olarak Covid 19:Üniversite Öğrencilerinde Covid-19 Korkusunun Algılanan Stres ve Travma ile Başa Çıkabilme Algısını Yordamasında Yaşantısal Kaçınmanın Aracı Rolü
Tez Yazarı : Mesude Seven GÜRÇEN
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Aslı TAYLI
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi : 06.01.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enformatik Laboratuvar 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Nörofizyolojik Öğrenme Algı Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Funda ÇAPANOĞLU
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ali SÜLÜN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı / Fen Bilgisi
Tez Savunma Tarihi : 06.01.2022
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans (zoom ile) gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Individual, Family and Community Sense of Coherence in Predicting Positive Mental Health Among Üniversity Students in Germany and Turkey
Tez Yazarı : Senem Ezgi VATANDAŞLAR
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi : 21.01.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans (Zoom) şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitsel Oyun Tasarlama Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Yazarı : Uğur ÖZDEMİR
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Süleyman CAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Temel Eğitim Anabilm Dalı / Sınıf Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 26.01.2022
Tez Savunma Saati : 11:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Juri katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ergenlerde Ayrışma-Bireyleşme, Çok Yönlü Eylemli Kişilik Özellikleri, Bağlanma Stilleri ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Şule Buse BETÜS
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Öner ÇELİKKALELİ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi : 31.01.2022
Tez Savunma Saati : 13:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans (Zoom) şeklinde gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Öğretmenlerin Mesleki Kimlik Algıları ve Mesleki Kimlik Algılarını Etkileyen Etmenler
Tez Yazarı : Selçuk ATİK
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Necdet AYKAÇ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 02.02.2022
Tez Savunma Saati : 11:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Juri katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : An Examination of Teacher Motivation During The Online Teaching Period: A Case of Covid-19 Pandemic
Tez Yazarı : Özgecan DOLAŞAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Eda ÜSTÜNEL
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 21.03.2022
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enformatik Laboratuvar 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Öğretim Elemanlarının Kültürel Zekâlarının İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği)
Tez Yazarı : Burak YABA
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Saadet KURU ÇETİN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi : 01.04.2022
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Juri Katılımlı şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanı İçerisinde Bulunan Değerler Eğitimi Konusu Kapsamında Yazılmış Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Ekberhan BOZ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İbrahim GÜNER
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi /Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 12.04. 2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ergenlerde Ayrışma-Bireyleşme, Çok Yönlü Eylemli Kişilik Özellikleri, Bağlanma Stilleri ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Şule Buse BETUS
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Öner ÇELİKKALELİ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi : 14.04.2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokul Altıncı Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Etkinliklerinin Epistemik Özellikleri ve Öğrenme Etkinliklerinde Öğrencilerin Bilimin Doğası Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Sinem KARATAŞ ÖZTÜRK
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Hakan IŞIK
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi /Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 22.04. 2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitsel Oyun Tasarlama Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Yazarı : Uğur ÖZDEMİR
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Süleyman CAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Temel Eğitim/ Sınıf Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 25.04. 2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans (zoom) katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : İlkokulda STEM Uygulamalarının Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerine, STEM’e İlişkin Tutumlarına ve STEM Alanlarındaki Mesleklere Yönelik İlgilerine Etkisi
Tez Yazarı : Canan ÜNLÜ
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Burcu ŞENLER PEHLİVAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Temel Eğitim/ Sınıf Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 20.05.2022
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : 7-11 Yaş Grubu Çocuklar ve Ebeveynlerinin Duygu Düzenleme Süreçleri İle Çevrimiçi Temel Duygu Düzenleme Beceri Programının Etkililiği
Tez Yazarı : Kübra SAVAŞ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi : 20.05.2022
Tez Savunma Saati : 15:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ- Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı Özyeterlikleri ile Matematik Dersine İlişkin Bağlılıklarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Derya ANBARLI
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Çiğdem ALDAN KARADEMİR
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/ Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 23.05.2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Ebeveynlerin Okul Seçimleri ve Toplumsal Eşitsizliklerin Yeniden Üretimi
Tez Yazarı : Burcu TÜRKKAŞ ANASIZ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ahmet DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi : 07.06.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecek

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Sosyal Bilgiler Öğretiminde Hikâye Kullanımı ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Hikâyelerin Değerler ve Beceriler Açısından İncelenmesi
Tez Yazarı : Merve Elif UYSAL
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Özgür YILDIZ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 10.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenleme Becerileri, Sosyal Bilgiler Öğrenme Yaklaşımları, Anne-Baba ve Öğretmenlerinin Akademik Katılımlarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Aysun AKGÜL
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Çiğdem ALDAN KARADEMİR
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/ Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 10.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Kaynakları ile Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışları Arasındaki İlişki (Muğla İli Menteşe İlçesi Örneği)
Tez Yazarı : Zübeyde AKSARI SÜSLÜ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ahmet DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi : 10.06.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Metinleri Çoklu Duyusal Okumanın Okuduğunu Anlamaya Etkisi
Tez Yazarı : Hande Şeyda YILMAZLAR
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İzzet GÖRGEN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 10.06.2022
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : İlkokul, Ortaokul ve Liselerde Risk Toplumu Bağlamında Korku Kültürü (Muğla İli Örneği)
Tez Yazarı : Çağlar KAYA
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ahmet DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi : 10.06.2022
Tez Savunma Saati : 15:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Hibrit Eğitimde Dijital Öyküleme Yönteminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması
Tez Yazarı : Duygu KUTLU YILDIRIM
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bilal DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 13.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Oluşturdukları Teknoloji Destekli Kavramsal Değişim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Mukaddes KARYAĞDI
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Güliz AYDIN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı /Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 13.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enformatik Laboratuvar 3
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Dersi Başarılarına Yönelik Öz Düzenleme Becerilerinin ve Motivasyonlarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Erdal ERGÜVEN
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Gülce COŞKUN ŞENTÜRK
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi /Müzik Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 14.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Berna AKÇA
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Süleyman CAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 14.06.2022
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Yenilik Transferi Bağlamında Sınıf Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarına Dayalı Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Gülsüm ŞANLI
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bilal DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 16.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : 9. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Soruların Öğrenme Alanları ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
Tez Yazarı : Bahar KARAGÖZ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bilal DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 16.06.2022
Tez Savunma Saati : 11:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Çocuklar İçin Felsefe Eğitiminde Hipotetik Düşünme Yönteminin İlkokul BİLSEM Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi
Tez Yazarı : Gözde GÜRDAL
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bilal DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 16.06.2022
Tez Savunma Saati : 13:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

 
Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Anadolu Liseleri 9. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Konuşma Becerisini Etkileyen Motivasyon Kaynakları
Tez Yazarı : Pelin YAMAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İzzet GÖRGEN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 17.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enstitüler Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokul Öğrencilerinin Problem Kurma Özyeterlikleri, Problem Çözme Tutumları ve Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesiı
Tez Yazarı : Barış DURNA
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Çiğdem ALDAN KARADEMİR
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 17.06.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enstitüler Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : İlkokul Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ile Sözcük Öğrenme Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Yazarı : Süleyman TÜRKER
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Çiğdem ALDAN KARADEMİR
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 17.06.2022
Tez Savunma Saati : 15:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enstitüler Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaöğretim Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Görüş ve Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Çetin YURTSEVER
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Necdet AYKAÇ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 27.06.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : EBA Platformundaki Fen Bilimleri Ders Materyallerinin Eğitsel Yazılım Değerlendirme Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Derya ARSLAN
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Yusuf SÜLÜN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 30.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Alanında Lisansüstü Akademik Danışmanlığı Konusunda Beklentiler, Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Tez Yazarı : Esadiye PEKDEMİR
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Sayım AKTAY
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 30.06.2022
Tez Savunma Saati : 11:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokul Öğrencilerinin Bilişüstü Farkındalıkları ile Yabancı Dil Öğrenme Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Rahime Meltem ÜNAL
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Necla EKİNCİ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 01.07.2022
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Habibe BAL
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Necla EKİNCİ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 01.07.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Mobil Artırılmış Gerçeklik İle Destekli Öğretimin 6. Sınıf Öğrencilerinin Güneş Sistemi Konusunda Akademik Başarıları ve Zihinsel Modelleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Tez Yazarı : Büşra ÇELİK
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Meryem GÖRECEK BAYBARS
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 07.07.2022
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enformatik Laboratuvarı 3
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarının Eleştirel Düşünme Açısından Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Sercan ÇELİK
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Necdet AYKAÇ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 07.07.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Exploring Interculturality among Englih Language Teachers
Tez Yazarı : Fırat AKDOĞAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Şevki KÖMÜR
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 26.07.2022
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enformatik Lab. 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans-Katılımlı şeklinde gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Önemseme Davranışlarına İlişkin Düzenlenen Etkinliklerin Öğrenme Ortamlarına, Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarına Yansımaları
Tez Yazarı : Gülşen ÖZTÜRK
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Hasan ŞEKER
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 11.08.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması juri katılımlı gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Yedinci Sınıflara Yönelik Matematik Okuryazarlığı Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Sedat ALTINTAŞ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İzzet GÖRGEN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 22.08.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans-Katılımlı şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı Askeri Bandoların Bulundukları Bölgelere Kültürel ve Eğitsel Yönden Katkılarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Sayıt GÜLSU
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Rıza AKYÜREK
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi/Müzik Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 25.08.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokul 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilik Becerileri Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Sema UMUT
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ali SÜLÜN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 08.09.2022
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans-Katılım şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Merkezi Sınavların Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Öğretmen Davranışlarına Etkisinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Belirlenmesi
Tez Yazarı : Âdem UYSAL
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Necdet AYKAÇ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 12.09.2022
Tez Savunma Saati : 16:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans-Katılım şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : 9. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Soruların Öğrenme Alanları ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
Tez Yazarı : Bahar KARAGÖZ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bilal DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 16.09.2022
Tez Savunma Saati : 14:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Measuring Secondary School Students’ Conceptual Development Through Word Association Test
Tez Yazarı : Öznur KULACA
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Sabriye ŞENER
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 23.09.2022
Tez Savunma Saati : 13:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.
 
Yüksek Lisans Tez Savunması/Master's Thesis

Tezin Başlığı :  English Language Teachers Beliefs and Practices Regarding Learner  Autonomy in EFL Context
Tez Yazarı : Yasemin YILMAZ
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Sabriye ŞENER
Bilim / Ana Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi   :25.11.2022
Tez Savunma Saati : 14.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ- Enstitü toplantı salonu
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı
      
 
>