Vizyon & Misyon

Misyon: Toplumun, kamu kurumlarının ve iş dünyasının beklentilerine uygun, kaliteli bir eğitim vermek. Ayrıca alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören bilimsel bilgi üretmek.

Vizyon: Toplumsal sorumluluk üstlenebilecek etik değerlere sahip, girişimci, Atatürk İlke ve İnkılâplarını özümsemiş bireyler yetiştirmek, bu doğrultuda Türkiye’de ürettiği bilgi ve yetiştirdiği öğrencilerle tercih edilen bir Enstitü olmak.
 
>