Tez Savunması Duyuruları / Thesis Defense Announcements

 TEZ SAVUNMASI DUYURULARI / THESIS DEFENSE ANNOUNCEMENTS  
 
Enstitümüz Programlarında savunması yapılacak olan tüm Doktora ve Yüksek Lisans tezlerinin savunma tarih, saat ve yerine ilişkin duyuruları bu alandan takip edebilirsiniz. 

You can follow the announcements regarding the defense date, time and place of all PhD and Master's thesis in this page.

Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İnsan ve Teknoloji Kaynaklı Afet Kavramına İlişkin Algıları ve Kaynaklarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Tülay KURAK
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Emine ÇİL
Bilim / Ana Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri/Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi   : 06.01.2023
Tez Savunma Saati :  13.30
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-Enstitü Toplantı Salonu
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Lise, Üniversite Öğrencilerinde Aile Mükemmeliyetçiliği ve Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutumunun Sınav Kaygısına Etkisi
Tez Yazarı : Şebnem Irmak İPEK
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Uğur DOĞAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri /Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi   : 10.01.2023
Tez Savunma Saati :  10.30
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Jüri katılımlı
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Ortaokul ve Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısının Obsesif Kompulsif Bilişler İle İlişkisinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Onur GEDİZLİ
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Uğur DOĞAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri /Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi   : 10.01.2023
Tez Savunma Saati :  14.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Jüri katılımlı
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Öğretmenlerin Mesleki Hayal Kırıklığının İncelenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Tez Yazarı : Bahadır BOZYER
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Semra TİCAN BAŞARAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri /Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi   : 13.01.2023
Tez Savunma Saati :  10.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-Enstitü Toplantı Salonu
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı :Türkiye’de Fen Eğitiminde Zihinsel Model Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası
Tez Yazarı : Tuğçe ÖZKUL
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Şendil CAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi   : 17.01.2023
Tez Savunma Saati :  11.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Jüri Katılımlı
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı            :Omurgalılarda Kalbin Yapısı ve Çalışma Sisteminin Stem Tabanlı Kalp Arduıno Robotik Model Tasarımları ile Öğretilmesinin Akademik Başarı ve Teknolojiye Yönelik Direnç Davranışlar Üzerindeki Etkileri
Tez Yazarı : Ayşe ÖZEL
Tez Danışmanı :    Dr. Öğr.. Üyesi Melek ALTIPARMAK KARAKUŞ
Bilim / Ana Bilim Dalı                          :   Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi   : 18.01.2023
Tez Savunma Saati :  10.30
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-Enstitü Toplantı Salonu
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı Farklı Programlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Seçili Gök Cisimlerine İlişkin Bilgileri ve Görüşleri
Tez Yazarı : P. Rümeysa GÜNBAŞ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ayşe OĞUZ ÜNVER
Bilim / Ana Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi   : 19.01.2023
Tez Savunma Saati :  11.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-İ.İ.B.F. Toplantı salonu
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Sınıf Öğretmenlerinin “Covid-19” Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimle Okuma- Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri
Tez Yazarı : Bilal TEMUR
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İzzet GÖRGEN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri /Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi   : 19.01.2023
Tez Savunma Saati :  13.30
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-Enstitü Toplantı Salonu
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Ulusal ve Yerel Gazeteye Yansıması
Tez Yazarı : Hüseyin KIZILDAĞ
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GİRGİN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tez Savunma Tarihi   : 20.01.2023
Tez Savunma Saati :  13.30
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ-Enformatik toplantı salonu
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : 2023 Eğitim Vizyonunda Okul Dışı Öğrenme Hazırlıkları ve Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Açısından Uygulanabilirliğinin Değerlendirmesi
Tez Yazarı : Damla YILMAZ
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GİRGİN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tez Savunma Tarihi   : 20.01.2023
Tez Savunma Saati :  14.30
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ-Enformatik toplantı salonu
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı
Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Okul Müdürlerinin Karanlık Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Güç Mesafesi Algıları Arasındaki İlişki
Tez Yazarı : İlke ÖZTEN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri /Eğitim Yönetimi doktora
Tez Savunma Tarihi : 20.01.2023
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Video Konferans- Enstitü Toplantı Salonu
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı :Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ve Yansıtıcı Düşünme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi: (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği)
Tez Yazarı : Maşide YÖRÜK
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Kevser ÖZAYDINLIK
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri /Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi   : 23.01.2023
Tez Savunma Saati :  15.30
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-Enstitü Toplantı Salonu
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı :İlkokul 3. Sınıf Canlılar ve Yaşam Konusunun STEM Uygulamaları ile Zenginleştirilmesi
Tez Yazarı : Hazel TÜRKER
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Burcu ŞENLER PEHLİVAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi
Tez Savunma Tarihi   : 23.01.2023
Tez Savunma Saati :  14.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Jüri katılımlı
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı :Sınav Kaygısı İle Anksiyete Bozuklukları ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Onur AKSOY
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Uğur DOĞAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri /Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi   : 23.01.2023
Tez Savunma Saati :  11.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-Enformatik Laboratuvar 3
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Lise Öğrencilerinin Özyeterlilik, Umut ve Sınıf İkliminin Psikoloji Sağlamlığı Yordama Gücü
Tez Yazarı : Resul ALKAN
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Halim SARICAOĞLU
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi   : 23.01.2023
Tez Savunma Saati :  13.30
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-Enstitü Toplantı Salonu
Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Teknoloji ve Tasarım Dersinde Proje Tabanlı Öğrenmeye Dayalı Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Kazanımlara Ulaşma Düzeylerine, Tutumlarına, Öz Düzenleme Becerilerine, Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi ve Sürece İlişkin Öğrenci Görüşleri
Tez Yazarı : Mehmet Aydın SAĞLIK
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Kevser ÖZAYDINLIK
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri /Eğitim Programları ve Öğretim doktora
Tez Savunma Tarihi : 24.01.2023
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Video Konferans- Enstitü Toplantı Salonu
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : İlkokul 4. Sınıf Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Şirin FİLİZTEKİN
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Semra TİCAN BAŞARAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/ Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi   : 25.01.2023
Tez Savunma Saati :  13.30
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-Enstitü Toplantı Salonu
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Üniversite Öğrencilerinde Sınav Kaygısının Yaygın Anksiyete Bozukluğu İle İlişkisinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Özlem USUL
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Uğur DOĞAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri /Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi   : 25.01.2023
Tez Savunma Saati :  15.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-Enformatik Laboratuvar 3
 
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Ortaokul Öğretmenlerinin Yaşam Doyumlarının Yordayıcıları Olarak Kariyer Uyumu ve Bilişsel Esneklik
Tez Yazarı : İlksen KÜÇÜKTEN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Atılgan ERÖZKAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri /Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi   : 25.01.2023
Tez Savunma Saati :  14.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-Enformatik Laboratuvar 3
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Covid-19 Pandemisinde Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Öğretimde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Stratejileri: Bir Durum Çalışması
Tez Yazarı : İçim TAŞKIN
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Çiğdem ALDAN KARADEMİR
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri /Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi   : 25.01.2023
Tez Savunma Saati :  10.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-Enformatik Laboratuvar 3
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Öğretmenlerin 21.yy. Öğreten Becerileri ile Pedagojik İnanç Sistemleri Arasındaki İlişki
Tez Yazarı : Mukadder Merve ÜNAL
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Çiğdem ALDAN KARADEMİR
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri /Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi   : 25.01.2023
Tez Savunma Saati :  11.30
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-Enformatik Laboratuvar 3
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : İlköğretim Matematik Programı Kazanımları ve Ders Kitaplarının Anahtar Yetkinlikler Kapsamında Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Lemannur DALKIRAN
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Necla EKİNCİ
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri /Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi   : 30.01.2023
Tez Savunma Saati :  10.30
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-Enstitü toplantı salonu
Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Yedinci Sınıflara Yönelik Matematik Okuryazarlığı Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi  
Tez Yazarı : Sedat ALTINTAŞ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İzzet GÖRGEN 
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri /Eğitim Programları ve Öğretim doktora
Tez Savunma Tarihi : 17.02.2023
Tez Savunma Saati : 11:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Video Konferans- Enstitü Toplantı Salonu

 

 2022 YILINDA SAVUNMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN TEZLER 
Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Süreğen ve Kitlesel Bir Travma Olarak Covid 19:Üniversite Öğrencilerinde Covid-19 Korkusunun Algılanan Stres ve Travma ile Başa Çıkabilme Algısını Yordamasında Yaşantısal Kaçınmanın Aracı Rolü
Tez Yazarı : Mesude Seven GÜRÇEN
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Aslı TAYLI
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi : 06.01.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enformatik Laboratuvar 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Nörofizyolojik Öğrenme Algı Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Funda ÇAPANOĞLU
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ali SÜLÜN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı / Fen Bilgisi
Tez Savunma Tarihi : 06.01.2022
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans (zoom ile) gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Individual, Family and Community Sense of Coherence in Predicting Positive Mental Health Among Üniversity Students in Germany and Turkey
Tez Yazarı : Senem Ezgi VATANDAŞLAR
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi : 21.01.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans (Zoom) şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitsel Oyun Tasarlama Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Yazarı : Uğur ÖZDEMİR
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Süleyman CAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Temel Eğitim Anabilm Dalı / Sınıf Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 26.01.2022
Tez Savunma Saati : 11:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Juri katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ergenlerde Ayrışma-Bireyleşme, Çok Yönlü Eylemli Kişilik Özellikleri, Bağlanma Stilleri ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Şule Buse BETÜS
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Öner ÇELİKKALELİ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi : 31.01.2022
Tez Savunma Saati : 13:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans (Zoom) şeklinde gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Öğretmenlerin Mesleki Kimlik Algıları ve Mesleki Kimlik Algılarını Etkileyen Etmenler
Tez Yazarı : Selçuk ATİK
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Necdet AYKAÇ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 02.02.2022
Tez Savunma Saati : 11:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Juri katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : An Examination of Teacher Motivation During The Online Teaching Period: A Case of Covid-19 Pandemic
Tez Yazarı : Özgecan DOLAŞAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Eda ÜSTÜNEL
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 21.03.2022
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enformatik Laboratuvar 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Öğretim Elemanlarının Kültürel Zekâlarının İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği)
Tez Yazarı : Burak YABA
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Saadet KURU ÇETİN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi : 01.04.2022
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Juri Katılımlı şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanı İçerisinde Bulunan Değerler Eğitimi Konusu Kapsamında Yazılmış Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Ekberhan BOZ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İbrahim GÜNER
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi /Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 12.04. 2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ergenlerde Ayrışma-Bireyleşme, Çok Yönlü Eylemli Kişilik Özellikleri, Bağlanma Stilleri ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Şule Buse BETUS
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Öner ÇELİKKALELİ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi : 14.04.2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokul Altıncı Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Etkinliklerinin Epistemik Özellikleri ve Öğrenme Etkinliklerinde Öğrencilerin Bilimin Doğası Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Sinem KARATAŞ ÖZTÜRK
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Hakan IŞIK
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi /Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 22.04. 2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitsel Oyun Tasarlama Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Yazarı : Uğur ÖZDEMİR
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Süleyman CAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Temel Eğitim/ Sınıf Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 25.04. 2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans (zoom) katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : İlkokulda STEM Uygulamalarının Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerine, STEM’e İlişkin Tutumlarına ve STEM Alanlarındaki Mesleklere Yönelik İlgilerine Etkisi
Tez Yazarı : Canan ÜNLÜ
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Burcu ŞENLER PEHLİVAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Temel Eğitim/ Sınıf Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 20.05.2022
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : 7-11 Yaş Grubu Çocuklar ve Ebeveynlerinin Duygu Düzenleme Süreçleri İle Çevrimiçi Temel Duygu Düzenleme Beceri Programının Etkililiği
Tez Yazarı : Kübra SAVAŞ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi : 20.05.2022
Tez Savunma Saati : 15:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ- Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı Özyeterlikleri ile Matematik Dersine İlişkin Bağlılıklarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Derya ANBARLI
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Çiğdem ALDAN KARADEMİR
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/ Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 23.05.2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Ebeveynlerin Okul Seçimleri ve Toplumsal Eşitsizliklerin Yeniden Üretimi
Tez Yazarı : Burcu TÜRKKAŞ ANASIZ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ahmet DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi : 07.06.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecek

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Sosyal Bilgiler Öğretiminde Hikâye Kullanımı ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Hikâyelerin Değerler ve Beceriler Açısından İncelenmesi
Tez Yazarı : Merve Elif UYSAL
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Özgür YILDIZ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 10.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenleme Becerileri, Sosyal Bilgiler Öğrenme Yaklaşımları, Anne-Baba ve Öğretmenlerinin Akademik Katılımlarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Aysun AKGÜL
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Çiğdem ALDAN KARADEMİR
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/ Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 10.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Kaynakları ile Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışları Arasındaki İlişki (Muğla İli Menteşe İlçesi Örneği)
Tez Yazarı : Zübeyde AKSARI SÜSLÜ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ahmet DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi : 10.06.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Metinleri Çoklu Duyusal Okumanın Okuduğunu Anlamaya Etkisi
Tez Yazarı : Hande Şeyda YILMAZLAR
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İzzet GÖRGEN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 10.06.2022
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : İlkokul, Ortaokul ve Liselerde Risk Toplumu Bağlamında Korku Kültürü (Muğla İli Örneği)
Tez Yazarı : Çağlar KAYA
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ahmet DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi : 10.06.2022
Tez Savunma Saati : 15:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Hibrit Eğitimde Dijital Öyküleme Yönteminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması
Tez Yazarı : Duygu KUTLU YILDIRIM
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bilal DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 13.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Oluşturdukları Teknoloji Destekli Kavramsal Değişim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Mukaddes KARYAĞDI
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Güliz AYDIN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı /Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 13.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enformatik Laboratuvar 3
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Dersi Başarılarına Yönelik Öz Düzenleme Becerilerinin ve Motivasyonlarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Erdal ERGÜVEN
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Gülce COŞKUN ŞENTÜRK
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi /Müzik Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 14.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Berna AKÇA
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Süleyman CAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 14.06.2022
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Yenilik Transferi Bağlamında Sınıf Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarına Dayalı Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Gülsüm ŞANLI
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bilal DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 16.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : 9. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Soruların Öğrenme Alanları ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
Tez Yazarı : Bahar KARAGÖZ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bilal DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 16.06.2022
Tez Savunma Saati : 11:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Çocuklar İçin Felsefe Eğitiminde Hipotetik Düşünme Yönteminin İlkokul BİLSEM Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi
Tez Yazarı : Gözde GÜRDAL
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bilal DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 16.06.2022
Tez Savunma Saati : 13:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

 
Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Anadolu Liseleri 9. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Konuşma Becerisini Etkileyen Motivasyon Kaynakları
Tez Yazarı : Pelin YAMAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İzzet GÖRGEN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 17.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enstitüler Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokul Öğrencilerinin Problem Kurma Özyeterlikleri, Problem Çözme Tutumları ve Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesiı
Tez Yazarı : Barış DURNA
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Çiğdem ALDAN KARADEMİR
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 17.06.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enstitüler Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : İlkokul Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ile Sözcük Öğrenme Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Yazarı : Süleyman TÜRKER
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Çiğdem ALDAN KARADEMİR
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 17.06.2022
Tez Savunma Saati : 15:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enstitüler Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaöğretim Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Görüş ve Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Çetin YURTSEVER
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Necdet AYKAÇ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 27.06.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : EBA Platformundaki Fen Bilimleri Ders Materyallerinin Eğitsel Yazılım Değerlendirme Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Derya ARSLAN
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Yusuf SÜLÜN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 30.06.2022
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Alanında Lisansüstü Akademik Danışmanlığı Konusunda Beklentiler, Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Tez Yazarı : Esadiye PEKDEMİR
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Sayım AKTAY
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 30.06.2022
Tez Savunma Saati : 11:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokul Öğrencilerinin Bilişüstü Farkındalıkları ile Yabancı Dil Öğrenme Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Rahime Meltem ÜNAL
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Necla EKİNCİ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 01.07.2022
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Habibe BAL
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Necla EKİNCİ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 01.07.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Mobil Artırılmış Gerçeklik İle Destekli Öğretimin 6. Sınıf Öğrencilerinin Güneş Sistemi Konusunda Akademik Başarıları ve Zihinsel Modelleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Tez Yazarı : Büşra ÇELİK
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Meryem GÖRECEK BAYBARS
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 07.07.2022
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enformatik Laboratuvarı 3
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarının Eleştirel Düşünme Açısından Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Sercan ÇELİK
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Necdet AYKAÇ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 07.07.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Exploring Interculturality among Englih Language Teachers
Tez Yazarı : Fırat AKDOĞAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Şevki KÖMÜR
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 26.07.2022
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enformatik Lab. 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans-Katılımlı şeklinde gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Önemseme Davranışlarına İlişkin Düzenlenen Etkinliklerin Öğrenme Ortamlarına, Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarına Yansımaları
Tez Yazarı : Gülşen ÖZTÜRK
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Hasan ŞEKER
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 11.08.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez savunması juri katılımlı gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Yedinci Sınıflara Yönelik Matematik Okuryazarlığı Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Sedat ALTINTAŞ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İzzet GÖRGEN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 22.08.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans-Katılımlı şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı Askeri Bandoların Bulundukları Bölgelere Kültürel ve Eğitsel Yönden Katkılarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Sayıt GÜLSU
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Rıza AKYÜREK
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi/Müzik Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 25.08.2022
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokul 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilik Becerileri Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Sema UMUT
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ali SÜLÜN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 08.09.2022
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans-Katılım şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Merkezi Sınavların Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Öğretmen Davranışlarına Etkisinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Belirlenmesi
Tez Yazarı : Âdem UYSAL
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Necdet AYKAÇ
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 12.09.2022
Tez Savunma Saati : 16:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans-Katılım şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : 9. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Soruların Öğrenme Alanları ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
Tez Yazarı : Bahar KARAGÖZ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bilal DUMAN
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 16.09.2022
Tez Savunma Saati : 14:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Measuring Secondary School Students’ Conceptual Development Through Word Association Test
Tez Yazarı : Öznur KULACA
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Sabriye ŞENER
Ana Bilim Dalı/Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 23.09.2022
Tez Savunma Saati : 13:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ-Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.
 
Yüksek Lisans Tez Savunması/Master's Thesis

Tezin Başlığı :  English Language Teachers Beliefs and Practices Regarding Learner  Autonomy in EFL Context
Tez Yazarı : Yasemin YILMAZ
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Sabriye ŞENER
Bilim / Ana Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi   :25.11.2022
Tez Savunma Saati : 14.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ- Enstitü toplantı salonu
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı
Yüksek Lisans Tez Savunması/Master's Thesis

Tezin Başlığı :  Merkezi Sınavların Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Öğretmen Davranışlarına Etkisinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Belirlenmesi
Tez Yazarı : Adem UYSAL
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Necdet AYKAÇ
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi   :12.12.2022
Tez Savunma Saati : 11.30
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ- Enstitü toplantı salonu
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı
     
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Uygulamalı Derslerde Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması
Tez Yazarı : Şeyda ÇOLAKOĞLU
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ayşe OĞUZ ÜNVER
Bilim / Ana Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi   : 19.12.2022
Tez Savunma Saati :  11.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Jüri Katılımlı
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Üniversite Öğrencilerinde Anne-Babadan Algılanan Duygusal İstismar İle Öz Memnuniyet Arasındaki İlişkide Bağlanma Stillerinin Aracı Rolü
Tez Yazarı : Harun Remzi ÜNDAR
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi   : 16.12.2022
Tez Savunma Saati : 11.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Jüri Katılımlı
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Kendinden Memnun Olma (Öz Memnuniyet) ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Bireysel Bütünlük Duygusu ve Aile Bütünlük Duygusunun Aracılık Rolü
Tez Yazarı : Muhammet Ali MERT
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi   : 16.12.2022
Tez Savunma Saati : 9.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Jüri Katılımlı
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Beliren Yetişkinlerde Ebeveynleşme ve Siber Flört İstismarı: Yakın İlişkilerde Kaygılı ve Kaçınmacı Bağlanmanın Doğrudan ve Dolaylı Rolü
Tez Yazarı : Zehra EZER
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Raşit AVCI
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi   : 16.12.2022
Tez Savunma Saati :  15.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Jüri Katılımlı
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Yeri ve Önemi
Tez Yazarı : Özgür Orbay TARGAY
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Özgür YILDIZ
Bilim / Ana Bilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tez Savunma Tarihi   : 23.12.2022
Tez Savunma Saati :  10.30
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı İ.İ.B.F. Toplantı Salonu
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Türkiyede’ki Çocuk ve Gençlik Orkestralarının İdari, Eğitsel ve Sanatsal Yapılanmasına İlişkin Bir Durum Çalışması
Tez Yazarı : Tolga UĞURVEREN
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Samir GÜLAHMEDOV
Bilim / Ana Bilim Dalı : Güzel Sanatlar Eğitimi/Müzik Eğitimi
Tez Savunma Tarihi   : 26.12.2022
Tez Savunma Saati :  11.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı İ.İ.B.F. Toplantı Salonu
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Okul Müdürlerinin Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğine İlişkin Görüşleri (Muğla İli Örneği)
Tez Yazarı : Taner KAYA
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Tuğba HOŞGÖRÜR
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi   : 29.12.2022
Tez Savunma Saati :  11.00
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Jüri Katılımlı
Yüksek Lisans Tez Savunması

Tezin Başlığı : Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ve Öğretmenlerin Güç Mesafesi Arasındaki İlişki
Tez Yazarı : Demet TOZLU
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Tuğba HOŞGÖRÜR
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi   : 30.12.2022
Tez Savunma Saati :  10.30
Tez Savunma Yeri :  MSKÜ
Duyuru :  Video Konferans Katılımlı-Enstitü Toplantı Salonu
 


      
>