Eğitim Bilimleri Enstitüsü İş Akış Süreçleri

Ödeme Ve Genel İşlere Dair Süreçler

Maaş Ödemesi İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

Ek Ders Ödemeleri İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

Yolluk-Görevlendirme Ödemeleri İçin Tıklayınız...

Sınav Ücretleri Ödemeleri İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

39. Madde Göevlendirme İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

40-a Ders Görevlendirmeleri İçin Tıklayınız...

Araştırma Görevlisi Ataması İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

Arıza Onarım İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

Doğrudan Temin Süreçleri İçin Tıklayınız...

Hurdaya Ayırma İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

Yıl Sonu Sayım İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

Resmi Yazışmalar  İçin Tıklayınız...

Talep Formları İçin Tıklayınız...

İdari Personel Fazla Çalışma Ücreti İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

Juri Ücret Ödemesi iş Süreci İçin Tıklayınız...

Katılım Ücreti İçin Tıklayınız...

Yazılı Belge Talep Formu İş Süreci İçin Tıklayınız...

Müfredat Değişikliği ve Onay Süreci İçin Tıklayınız...

Yüksek Lisans

Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi İçin Tıklayınız...

Sınav Jurilerinin Oluşturulması Süreçleri İçin Tıklayınız...

T.C. Uyruklu Lisansüstü Öğrenci Online Kayıt Süreci İçin Tıklayınız...

Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Online Kayıt Süreci İçin Tıklayınız...

Ders Kayıt Süreçleri İçin Tıklayınız...

T.C. Uyruklu Öğrenci Kesin Kayıt Süreçleri İçin Tıklayınız...

Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıt Süreçleri İçin Tıklayınız...

Danışman Atanması Süreci İçin Tıklayınız...

Danışman Değişikliği İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri İçin Tıklayınız...

Sınav Tarihlerinin ve Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

Tez Teslimi İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

Yatay Geçiş Başvurusu İş Süreçleri İçin Tıklayınız...

Öğrenci Belgesi Talep İş Süreci İçin Tıklayınız...

Doktora

Doktora Yeterlik Sınavı Süreci İçin Tıklayınız...

Doktora Tez Önerisi Savunma Süreci İçin Tıklayınız...

Doktora Tez İzleme Komitesinin Oluşturulması Süreci İçin Tıklayınız...

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Çalışma Raporlarının Oluşturulma Süreci İçin Tıklayınız...

Doktora Tez Savunma Süreci İçin Tıklayınız...
 
  • İÇ KONTROL
    >