Tez / Tez Önerisi Takibi

 TEZ ve TEZ ÖNERİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (*)  
 
◊ Madde 1-  Tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda (EYK) görüşülebilmesi için tez öğrencisi tarafından Etik Kurul Onay raporunun alınmış olması gerekmektedir. Etik Kurul Onay raporu eksik olan öneriler EYK'na alınmaz.
 
◊ Madde 2- Üniversitemiz Senatosunda alınan karar gereğince tüm tezler Turnitin intihal yazılım programı ile taranmalı ve benzerlik oranı %20'yi geçmemelidir. Turnitin raporunda benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan tezler için sınav jurisi oluşturulmayacaktır.
 
◊ Madde 3-  Düzeltme verilen Tez ve Tez önerileri de aynı inceleme sürecine tabi olacaktır.
 

PROGRAMLAR

(Bu alandaki bilgiler EYK kabul tarihinden 2 ay sonra silinmektedir...)
 Alman Dili Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

 Eğitim Programları ve Öğretim
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Eda YEŞİL Tez Önerisi 11.01.2021 Onaylandı 22.04.2021 tarih 366/3 Sayı
Kabul Edildi

Ali KOCAYİĞİT Tez Önerisi 22.01.2021 Onaylandı 22.04.2021 tarih 366/4 Sayı
Kabul Edildi.

Batuhan ALBAYRAK Tez Önerisi 17.02.2021 Onaylandı 27.05.2021 tarih 370/6 Sayı
Kabul Edildi.

Duygu KUTLU YILDIRIM Tez Önerisi 17.02.2021 Onaylandı 22.04.2021 tarih 366/3 Sayı
Kabul Edildi

Sema ERK Tez Önerisi 17.02.2021 Onaylandı 22.04.2021 tarih 366/3 Sayı
Kabul Edildi

Sevil ÖZDEMİR Tez Önerisi 17.02.2021 Onaylandı 17.06.2021 tarih 373/4 Sayı
Kabul Edildi

Nefise SAVAŞ Tez Önerisi 02.03.2021 Onaylandı 27.05.2021 tarih 370/6 Sayı
Kabul Edildi.

Hatice Hanım EROL Tez Önerisi 06.04.2021 Onaylandı 27.05.2021 tarih 370/6 Sayı
Kabul Edildi.

Gözde GÜRDAL Tez Önerisi 28.04.2021  Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Çetin YURTSEVER Tez Önerisi 09.06.2021 Onaylandı 17.06.2021 tarih 373/4 Sayı
Kabul Edildi

 
 Eğitim Yönetimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Zübeyde AKSARI SÜSLÜ Tez Önerisi 04.06.2021 Onaylandı 17.06.2021 tarih 373/4 Sayı
Kabul Edildi

Demet TOZLU  Tez Önerisi 10.06.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Hatice YILDIRIM Tez Önerisi 15.06.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Emrah DÖNMEZ Tez Önerisi 11.06.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 
 Fen Bilgisi Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Simay ERUYSAL Tez Önerisi 29.04.2021  Onaylandı 27.05.2021 tarih 370/6 Sayı
Kabul Edildi.

Beyza Ümmühan MUSLU Tez Önerisi 08.06.2021 EOnaylandı 17.06.2021 tarih 373/4 Sayı
Kabul Edildi

         
 İngiliz Dili Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

         
 Müzik Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

         

        .
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
İrem AKBABA Tez Önerisi 01.06.2021 Onaylandı 17.06.2021 tarih 373/4 Sayı
Kabul Edildi

Kübra SAVAŞ  Tez Önerisi 03.06.2021 Onaylandı 08.06.2021 tarih 372/8 Sayı
Kabul Edildi

Harun Remzi ÜNDAR Tez Önerisi 03.06.2021 Onaylandı 17.06.2021 tarih 373/4 Sayı
Kabul Edildi

 Sınıf Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Seçil SAĞIR Tez Önerisi 15.02.2021 Onaylandı 22.04.2021 tarih 366/3 Sayı
Kabul Edildi

Hale ÇOKÇALIŞKAN Tez Önerisi 16.03.2021 Onaylandı 22.04.2021 tarih 366/3 Sayı
Kabul Edildi

 Sosyal Bilgiler Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Tolga İLHAMİ Tez Önerisi 07.12.2020 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Emrah KALAN Tez Önerisi 13.01.2021 Onaylandı 08.04.2021 tarih 365/3 Sayı
Kabul Edildi.

Özgür Orbay TARGAY Tez Önerisi 11.02.2021 Onaylandı 27.05.2021 tarih 370/6 Sayı
Kabul Edildi.

Buse EKE Tez Önerisi 25.02.2021 Onaylandı 27.05.2021 tarih 370/6 Sayı
Kabul Edildi.

Tuğba TÜLÜ Tez Önerisi 25.03.2021 Onaylandı 27.05.2021 tarih 370/6 Sayı
Kabul Edildi.

 Türkçe Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

>