Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu

 EĞİTİM BİLİMLERİ ESNTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU  

NOT: İnsan ve hayvan üzerine yapılmayan tez çalışmalarında, literatür taramalarında, derleme çalışmalarında, kitap ve benzeri kaynak incelemesinde Etik Kurul Kararı gerekmemektedir. Belirtilenler dışındaki çalışmalar için Etik Kurul Kararı zorunludur.