Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezsiz YL. Dönem Projesi Önerisi Hazırlama Kılavuzu

 EĞİTİM BİLİMLERİ ESNTİTÜSÜ TEZSİZ YL. DÖNEM PROJESİ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU  

NOT: İnsan ve hayvan üzerine yapılmayan proje çalışmalarında, literatür taramalarında, derleme çalışmalarında, kitap ve benzeri kaynak incelemesinde Etik Kurul Kararı gerekmemektedir. Belirtilenler dışındaki çalışmalar için Etik Kurul Kararı zorunludur.