Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı

 Program Hakkında  
 
◊ Enstitümüz bünyesinde 2022 yılında “Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalı" kurulmuş ve Anabilim Dalına bağlı olarak Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans programı açılmıştır. Programın amacı; aile sistemini ve yapısını analiz edebilen, aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip ve bu konudaki literatüre hakim, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanılayan, ilgili ölçme araçlarını bilen ve kullanan ve gereksinimler doğrultusunda ailenin bütüncül bakımı ve izlemini sürdürebilen, etkili iletişim ve iş birliği ile çalışmalarını gerçekleştiren, girişimci ve sorun çözme becerileri gelişmiş uzman aile danışmanlık profesyonellerinin yetiştirilmesidir.

◊ Bilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Raşit AVCI

◊ Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu İçin ⇒ https://akts.mu.edu.tr/tr/program/4131
 

 
 Öğretim Üyeleri  

Prof.Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Ana Bilim Dalı
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
(Eğitim Fak./Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı)
◊ rezancecen@mu.edu.tr
◊ 0252 211 3182
 
Prof.Dr. Atılgan ERÖZKAN
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Ana Bilim Dalı
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
(Eğitim Fak./Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı)
atilgan@mu.edu.tr
0252 211 1832

Doç.Dr. Raşit AVCI
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Ana Bilim Dalı
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
(Eğitim Fak./Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı)
rasitavci@mu.edu.tr
0252 211 3181
  Doç.Dr. Öner ÇELİKKALELİ
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Ana Bilim Dalı
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
(Eğitim Fak./Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı)
onerckaleli@mu.edu.tr
0252 211 1881

Doç.Dr. Aslı TAYLI
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Ana Bilim Dalı
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
(Eğitim Fak./Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı)
atayli@mu.edu.tr
0252 211 1775
 
Doç.Dr. Nur TALUY
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Ana Bilim Dalı
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
(Edebiyat Fak./Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı)
nurtaluy@mu.edu.tr
0252 211 5724

Doç.Dr. Nilfer ŞAHİN
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Ana Bilim Dalı
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
(Tıp Fak./Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı)
nilfersahin@mu.edu.tr
0252 211 5177
 
Dr.Öğr. Üyesi Ayşen MARAŞ
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Ana Bilim Dalı
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
(Edebiyat Fak./Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı)
aysenmaras@mu.edu.tr
0252 211 3120-5500-5727

Dr.Öğr. Üyesi Berkan HAMDEMİR
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Ana Bilim Dalı
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
(İktisadi ve İdari Bilimler Fak./ Mali Hukuk Anabilim Dalı)
berkanhamdemir@mu.edu.tr
0252 211 2095
     

 
   
   
>