Temel Değerlerimiz

 
 Temel Değerlerimiz  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü;
 
- Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş eğitim,
- Öğrenci merkezlilik,
- Bölgenin problemlerine duyarlılık,
- Yönetimde şeffaflık ve hesap verilebilirlik,
- Akademik özgürlük,
- Toplumsal sorumluluk,
- Sürekli gelişme, gelişime ve yeniliklere açıklık,
- Evrensel akademik değerlere uygunluk,
- Liyakat,
- Etkin ve sağlıklı iletişim,
- Milli değerlere sahiplik,
- Uluslararası kültürel değerlere saygılılık,
- Çevreye duyarlılık.

değerlerini temel değerleri olarak benimsemiştir.
 

 
>