Danışma Kurulu

 
 Enstitü Danışma Kurulu

 
Enstitü Müdürü
Prof.Dr. Şevki KÖMÜR
 

Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Aylin ÇAM
  Enstitü Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Özgür ULUBEY
 

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü
Emre ÇAY
 
  Kurum Temsilcisi Birim Mezunu
Muğla Menteşe Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdür V.

İbrahim ŞAHİN

Muğla Ticaret Odası Eğitim Komisyonu Başkanı
Muğla Akademisi Kurucusu

Hüseyin ÖZGÜL
  Muğla Ticaret Odası Meclis Üyesi
Yönelt Koleji Kurucusu

Feridun ÖZTÜRK
 

Final Okulları Kurucusu
Ali COŞKUN
 
  Sıtkı Koçman Vakfı Sekreteri
Vedat TEKOĞLU

 

Birim Mezunu
MSKÜ Eğitim Fakültesi Akademik Personeli

Arş. Gör. Alper KARABABA
 
 

 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantı Kararları  
 Toplantı Tarihi: 10.05.2022            Toplantı Sayısı: 01
GÜNDEM   KARAR

GÜNDEM 1- Enstitümüz Birim Danışma Kurulu Üyelerinin temsil ettiği kurumlar ile Enstitümüz arasında yapabileceğimiz iş birliği hususunun görüşülmesi.
 
KARAR 1- Enstitümüz Birim Danışma Kurulu Üyelerinin temsil ettiği kurumlar ile Enstitümüz arasında yapabileceğimiz iş birliği hususları görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda;
Muğla’mızın ve ülkemizin eğitim alanındaki gelişmelerine katkı sağlayabilecek, kurumlar arası iş birliğini artırmaya yönelik ne tür çalışmaların yapılabileceğine dair;

- Enstitümüzde yapılan eğitim-öğretimle mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikler ile donatılmış yenilikçi ve girişimci öğrencilerimizin ürettikleri toplumsal faydaya yönelik araştırmaları, projeleri ve tezlerini İlimizin eğitim paydaşları ile paylaşarak toplumsal faydaya dönüştürülmesine yönelik çalışmaların iş birliği ile hayata geçilmesi,
- İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü ile lisansüstü eğitim ve öğretime yönelik bir protokolün yapılması ya da var olan protokolün güncellenmesi,
- İl Milli Eğitim Müdürü ve Enstitümüz Danışma Kurulu Üyesi Sayın Emre ÇAY’ın talebi üzerine Millî Eğitim Bakanlığının matematik dersini sevdirmek için başlattığı “matematik seferberliği” kapsamında İlimizde yapılan matematiği çocuklarımızın daha kolay öğrenebilmesi ve matematiğin günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesine yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılacak çalışmalara Enstitümüzce destek verilmesi,
- Kamu ve özel sektör eğitim kurumlarının istihdam ihtiyacının karşılanmasına ilişkin olarak lisansüstü mezunlardan beklenen bilgi ve becerilerin belirlenmesi,
- Temel Eğitim Anabilim Dalı ile okul öncesi ve ilkokul eğitimi-öğretimi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Hizmet İçi Eğitim döneminde resmi ve özel eğitim kurumlarında öğretmen eğitimi atölye çalışmalarının yapılması,
- Kamu ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlere ilişkin araştırma konuları havuzunun oluşturulması, araştırma konuları havuzundan seçilen konuların araştırma sürecine, ilgili kurumların destek verilmesi,

konularında oy birliği ile tavsiye niteliğinde görüşler bildirilmiştir.

 Toplantı Tarihi: 28.06.2022            Toplantı Sayısı: 02
GÜNDEM   KARAR

GÜNDEM 1- Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans programlarının açılmasının görüşülmesi.
 
KARAR 1- Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans programlarının açılması görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda;
Aşağıdaki gerekçelerle Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde var olan yüksek lisans programlarının sayısının arttırılması ve bu programların Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programlarının bir an önce açılmasının uygun ve gerekli olacağına yönelik oybirliği ile tavsiye kararı alınmıştır.
- Kamu ve özel kurumlarda görev yapan öğretmenler ile eğitim fakültesi mezunlarının profesyonel anlamda çağın gereksinimlerine uygun olarak mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak olması,
- Öğretmenlik Meslek Kanunda yüksek lisans yapan öğretmenlere yönelik önemli kazanımların yer alması nedeniyle öğretmenler tarafından yüksek lisans yapmaya yönelik artan bir talebin oluşması,
Ayrıca Enstitü bünyesinde açılması önerilen Öğretim Teknolojileri Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı ile Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezsiz İkinci İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programlarının açılmasının uygun olacağı yönünde de oybirliği ile tavsiye kararı alınmıştır.

>