Kurullar/Komisyonlar

Enstitü Yönetim Kurulu

 • Prof.Dr. SABRİ SİDEKLİ - Başkan
 • Doç.Dr. ÖZKAN ÇELİK - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi HALİT KARALAR - Üye
 • Doç.Dr.Zafer TANGÜLÜ - Üye
 • Doç.Dr.Muhammet AVAROĞULLARI - Üye
 • Doç.Dr.Muhammet Mustafa ALPASLAN - Üye

Enstitü Kurulu

 • Prof.Dr. SABRİ SİDEKLİ - Başkan
 • Doç.Dr. ÖZKAN ÇELİK - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi HALİT KARALAR - Üye
 • Prof.Dr.Bilal DUMAN - Üye
 • Prof.Dr.Nevide DELLAL - Üye
 • Doç.Dr.Zafer TANGÜLÜ - Üye
 • Doç.Dr.Gülce COŞKUN ŞENTÜRK - Üye
 • Prof.Dr.Sabri SİDEKLİ - Üye
 • Prof.Dr.Şendil CAN - Üye
 • Doç.Dr.Rıdvan ATA - Üye

Danışma Kurulu

 • Prof.Dr. SABRİ SİDEKLİ - Başkan
 • Doç.Dr. ÖZKAN ÇELİK - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi HALİT KARALAR - Üye
 • Emre ÇAY - Üye
 • Hüseyin ÖZGÜL - Üye
 • Feridun ÖZTÜRK - Üye
 • Ali COŞKUN - Üye
 • İbrahim ŞAHİN - Üye
 • Vedat TEKOĞLU - Üye
 • Araş. Gör. Alper KARABABA - Üye

Birim Kalite Komisyonu

 • Prof.Dr. SABRİ SİDEKLİ - Başkan
 • Enstitü Sekreteri GONCA KIRCA - Üye
 • Doç.Dr. ÖZKAN ÇELİK - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi HALİT KARALAR - Üye

Öğrenci Sosyal Etkinlik Belgesi Değerlendirme Komisyonu

 • Prof.Dr. SABRİ SİDEKLİ - Başkan
 • Doç.Dr. ÖZKAN ÇELİK - Üye
 • Doç.Dr.Zafer TANGÜLÜ - Üye
 • Doç.Dr.Muhammet AVAROĞULLARI - Üye
  >