İç Kontrol

 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SÜREÇLERİ  
 
 İş Akış Şeması
 İş Akış Süreçleri
 Ödeme ve Genel İşlere Dair Süreçler
 Maaş Ödemesi İş Süreçleri
 Ek Ders Ödemeleri İş Süreçleri
 Yolluk-Görevlendirme Ödemeleri
 Sınav Ücretleri Ödemeleri İş Süreçleri
 39. Madde Görevlendirme İş Süreçleri
 40-a Ders Görevlendirmeleri
 Araştırma Görevlisi Ataması İş Süreçleri
 Arıza Onarım İş Süreçleri
 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş Süreçleri
 Doğrudan Temin Süreçleri
 Hurdaya Ayırma İş Süreçleri
 Yıl Sonu Sayım İş Süreçleri
 Resmi Yazışmalar İş Süreçleri
 Talep Formları İş Süreçleri
 İdari Personel Fazla Çalışma Ücreti İş Süreçleri
 Juri Ücret Ödemesi iş Süreci
 Katılım Ücreti İş Süreçleri
 Yazılı Belge Talep Formu İş Süreci
 Müfredat Değişikliği ve Onay İş Süreçleri
 
 Doktora
 Doktora Yeterlik Sınavı Süreci
 Doktora Tez Önerisi Savunma Süreci
 Doktora Tez İzleme Komitesinin Oluşturulması Süreci
 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Çalışma Raporlarının Oluşturulma Süreci
 Doktora Tez Savunma Süreci
 
 Yüksek Lisans
 Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi
 Sınav Jurilerinin Oluşturulması Süreçleri
 T.C. Uyruklu Lisansüstü Öğrenci Online Kayıt Süreci
 Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Online Kayıt Süreci
 Ders Kayıt Süreçleri
 T.C. Uyruklu Öğrenci Kesin Kayıt Süreçleri
 Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıt Süreçleri
 Danışman Atanması Süreci
 Danışman Değişikliği İş Süreçleri
 Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri
 Sınav Tarihlerinin ve Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Süreçleri
 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Süreçleri
 Tez Teslimi İş Süreçleri
 Yatay Geçiş Başvurusu İş Süreçleri
 Öğrenci Belgesi Talep İş Süreci
 Organizasyon Şeması
 Görev Tanımları
 Enstitü Müdürü
 Enstitü Müdür Yardımcısı
 Enstitü Sekreteri
 Enstitü Şefi
 Enstitü Öğrenci İşleri
 Tahakkuk - Personel İşleri
 Hassas Görev Tespit Formu
>