Hakkımızda

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstisüsü  
 
Enstitüler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirlendiği şekli ile üniversitelerde fakültelerde ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapmak amacıyla kurulan yükseköğretim kurumlarıdır. Enstitümüz 13.11.2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca kurulmuş, 2011 yılında eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde halen 7 anabilim dalımızda, 11 tezli yüksek lisans, 3 tezsiz yüksek lisans, 1 İÖ tezli yüksek lisans ve 7 doktora programı ile eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir.

Enstitümüz, Üniversitemiz Kötekli Kampüsünde bulunan Ali Koçman Kültür Sanat Sitesi 1. katında idari hizmet vermekte olup, eğitim öğretim faaliyetleri ilgili Fakültelerde Anabilim dallarına tahsis edilen kısımlarda sürdürülmektedir.
Bu faaliyetler kapsamında uluslararası bilimsel ve akademik düzeyde araştırmacı ve üretken niteliklere sahip bilim insanı adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla enstitümüz bünyesinde yer alan Anabilim dallarındaki öğretim üyeleri nitelik ve nicelik olarak her geçen gün giderek artmakta ve yukarıda belirtilen hedeflere daha da yaklaşılmaktadır.
 Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalı
   
  Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans  

 
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı  
 
  Öğretim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans

 Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
   
  Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Doktora  
   
  Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans  
   
  Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim)  

 
  Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Doktora  
   
  Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans  
   
  Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim)  

 
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Doktora  
   
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans  

 
 Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
   
  Müzik Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans  

 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
   
  Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doktora  
   
  Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans  

 Temel Eğitim Anabilim Dalı
   
  Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Doktora  
   
  Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans  
   
  Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (İkinci Öğretim)  
   
  Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim)  

 Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
   
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans  

 
  Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Doktora  
   
  Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans  

 Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
   
  Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans  

 
  İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Doktora  
   
  İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans  

>