Hakkımızda

Enstitümüz 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca kurulmuş, 2011 yılında eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde halen 6 Anabilim Dalı, 10 Bilim Dalı ve 18 Program ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devem edilmektedir.
 
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
   Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Doktora
   Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
   Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans
   Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Doktora
   Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
   Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans
   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Doktora
   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
 
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
   Müzik Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
 
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
   Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doktora
   Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
 
TEMEL EĞİTİM ANABİLİM DALI
   Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
   Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
   Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Doktora
   Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
 
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
  İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Doktora
  İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
 
Enstitüler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirlendiği şekli ile üniversitelerde fakültelerde ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapmak amacıyla kurulan yükseköğretim kurumlarıdır.
Anabilim Dallarımız ilgili Fakültelerin laboratuar ve teknik imkânlarından yararlanmaktadır.
Enstitümüz, Üniversitemiz Kötekli Kampüsünde bulunan Ali Koçman Kültür Sanat Sitesi 1. katında idari hizmet vermekte olup, eğitim öğretim faaliyetleri ilgili Fakültelerde anabilim dallarına tahsis edilen kısımlarda sürdürülmektedir.
Enstitümüzde uluslararası bilimsel ve akademik düzeyde araştırmacı ve üretken niteliklere sahip bilim insanı adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla enstitümüz bünyesinde yer alan ana bilim dallarındaki öğretim üyeleri nitelik ve nicelik olarak her geçen gün giderek artmaktadır ve yukarıda belirtilen hedeflere daha da yaklaşılmaktadır
>