Eğitim Yönetimi (Yüksek Lisans)

 Program Hakkında  

◊ Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2001-2002 Güz Yarıyılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve aynı akademik yılda öğrenci almaya başlamıştır. Bilim dalı, 2011 yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesine geçmiştir. Program açılırken hedeflenen noktalar son yıllarda önemli ve olumlu değişiklikler göstermiştir. Çağın gerektirdiği eğitim ihtiyacının ve özellikle öğretimin düzenlenmesi ve eğitim-öğretim programları ile ilgili uzman yetiştiren Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi yüksek lisans programının hedefleri doğrultusunda öğrenimine devam eden lisansüstü öğrencilerinin, bazıları öğretmen olarak ve bazıları da akademik personel olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu şekilde hem yükseköğretim ve hem de Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişimin aktif olarak sağlanmasında katkıları önem arz etmektedir. Öğrencilerin edindikleri bilgi, değer ve beceriler ile her düzeydeki eğitim-öğretim kurumlarında birçok katkı getirdiği de açıktır. Bilimsel okur-yazarlık, araştırma, sorgulama, eleştirel, yaratıcı, analitik ve stratejik düşünme biçimlerini kullanan bireyler yetiştiren bölümümüz, alan yazına yeni araştırmalar kazandırmaya devam etmektedir. Sunulan öğretim, araştırma, toplum hizmetleri ve yetiştirilen üstün nitelikli insan gücüyle, ülkemiz eğitim politikalarının oluşturulmasında, geliştirilmesinde ve uygulanmasında etkili olan ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olma hedefleri için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Ulusal ve evrensel değerler temelinde, toplumun eğitim düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri sunmak, eğitim yönetimi alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmek ve bu hizmet ve ürünleri toplumla paylaşıp bütünleştirme amacıyla çalışan programımız, hedeflenen noktalarda ürün almayı sürdürmektedir.

◊ Bilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Ahmet DUMAN

 Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu İçin ⇒ http://akts.mu.edu.tr/tr/program/3331 (Tezli Yüksek Lisans)
 

 
 Öğretim Üyeleri  

Prof.Dr. Ahmet DUMAN
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
aduman@mu.edu.tr
0252 211 1811
  Prof.Dr. Yahya ALTINKURT
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
◊ yahyaaltinkurt@mu.edu.tr
◊ 0252 211 5518

Prof.Dr. Cemal Ergin EKİNCİ
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
eekinci@mu.edu.tr
 0252 211 1766 - 3297
  Prof.Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
aycancicek@mu.edu.tr
 

Doç.Dr. Tuğba HOŞGÖRÜR
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
t.hosgorur@mu.edu.tr
 0252 211 1623
  Doç.Dr. Abbas ERTÜK
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
 abbaserturk@mu.edu.tr
0252 211 5516

Doç.Dr. Saadet KURU ÇETİN
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
skuru@mu.edu.tr
0252 211 5632
   
 

 
   
   
>