Eğitim Programları ve Öğretim (Yüksek Lisans)

 Program Hakkında  

◊ Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2001-2002 Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve aynı akademik yılda öğrenci almaya başlamıştır. Süreç boyunca, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı tezli yüksek lisans programının genel amaçları doğrultusunda hedeflenen, bu alandaki yeni ve güncel çalışmaları takip etmek, alana katkı sağlamak ve tüm bilim dallarının gerektirdiği bilimsel düşünme beceri ve bakış açılarını geliştirmek, zenginleştirmek vb. durum ve özelliklerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar hedefler paralelinde devam etmektedir. Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı açılırken hedeflenen noktalar son yıllarda önemli ve olumlu değişiklikler göstermiştir. Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans programından 2012-2013 akademik yılı sonu itibariyle toplam 28 öğrenci mezun olmuştur. Çağın gerektirdiği eğitim ihtiyacının ve özellikle öğretimin düzenlenmesi ve eğitim-öğretim programları ile ilgili uzman yetiştiren Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programının hedefleri doğrultusunda öğrenimine devam eden lisansüstü öğrencilerinin, bazıları öğretmen olarak ve bazıları da akademisyen olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu şekilde hem yükseköğretim ve hem de Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişimin aktif olarak sağlanmasında katkıları önem arz etmektedir. Öğrencilerin edindikleri bilgi, değer ve beceriler ile her düzeydeki eğitim-öğretim kurumlarında birçok katkı getirdiği de açıktır. Bilimsel okur-yazarlık, araştırma, sorgulama, eleştirel, yaratıcı, analitik ve stratejik düşünme biçimlerini kullanan bireyler yetiştiren bölümümüz, alan yazına yeni araştırmalar kazandırmaya devam etmektedir.

◊ Bilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Bilal DUMAN

 Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu İçin ⇒ http://akts.mu.edu.tr/tr/program/1449
 

 
 Öğretim Üyeleri  

Prof.Dr. Bilal DUMAN
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
bduman@mu.edu.tr
0252 211 1816
 
Prof.Dr. Hasan ŞEKER
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
hseker@mu.edu.tr
0252 211 1814
 

Prof.Dr. İzzet GÖRGEN
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
◊ igorgen@mu.edu.tr
◊ 0252 211 1828
 
Doç.Dr. Necdet AYKAÇ
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
necdetaykac@mu.edu.tr
0252 211 1697

Doç.Dr. Necla EKİNCİ
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
nekinci@mu.edu.tr
 0252 211 1764
  Doç.Dr. Kevser ÖZAYDINLIK
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
baykara@mu.edu.tr
0252 211 1827

Doç.Dr. Çiğdem ALDAN KARADEMİR
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
cakarademir@mu.edu.tr
 0252 211 5519
 
Doç.Dr. Özgür ULUBEY
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
 oulubey@mu.edu.tr
 0252 211 1636
 

Dr. Öğr. Üyesi Semra BAŞARAN
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
semrabasaran@mu.edu.tr
 0252 211 5021
 
Dr. Öğr. Üyesi Canses TİCAN
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
cansestican@mu.edu.tr
 0252 211 5702

 
   
   
>