Öğretim Teknolojileri (Tezli Yüksek Lisans)

 Program Hakkında  
 
◊ Programın vizyonu, üst düzey özgün bilimsel araştırma süreçlerine dayalı bir şekilde bilgiye ulaşma, değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip ulusal ve uluslararası ölçekte nitelikli öğretim teknolojileri uzmanları yetiştirmektir. Programın misyonu, evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli öğretmenler, eğitimciler, akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirmek; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır. Ayrıca, profesyonel öğretim tasarımını desteklemek ve geliştirmek için bilim, öğrenme ve öğretme sanatı birlikte kullanma; teknolojinin etkili kullanılması amacıyla öğretim uygulamalarının analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirilmesi; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, öğretim teknolojilerinde sosyal yardım ve hizmet vermede liderlik edebilen, bilgili, üretken, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş bilim insanları yetiştirme programın diğer misyonları arasındadır.

◊ Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Rıdvan ATA

 Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu İçin ⇒ https://akts.mu.edu.tr/tr/program/4111
 

 
 Öğretim Üyeleri  

Doç.Dr. Rıdvan ATA
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı
◊ ridvanata@mu.edu.tr
0252 211 5708
  Doç.Dr. Müge ADNAN
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı
◊ mugea@mu.edu.tr
0252 211 1614 - 1621

Dr. Öğr. Üyesi Halit KARALAR
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı
khalit@mu.edu.tr
0252 211 4985 - 5577
  Dr. Öğr. Üyesi Gamze ABUR
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı
sgamze@mu.edu.tr
0252 211 1815

 
   
   
>