Misyonumuz & Vizyonumuz

 
 Misyonumuz  

Toplumun, kamu kurumlarının ve iş dünyasının beklentilerine uygun, kaliteli bir eğitim vermek. Ayrıca alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören bilimsel bilgi üretmek.
 

 
 Vizyonumuz  

Toplumsal sorumluluk üstlenebilecek etik değerlere sahip, girişimci, Atatürk İlke ve İnkılâplarını özümsemiş bireyler yetiştirmek, bu doğrultuda Türkiye’de ürettiği bilgi ve yetiştirdiği öğrencilerle tercih edilen bir Enstitü olmak.
 


 
>