E-İmza Kullanım Rehberi

 E-İMZA KULLANIM REHBERİ  
 
Sevgili Öğrencilerimiz ve Kıymetli Öğretim Üyelerimiz;
Enstitü Yönetim Kurulumuzun 31.12.2020 tarih ve 352/ 12 sayılı toplantısıile Anabilim Dallarının doktora tez önerisi savunması, yeterlik sınavı, doktora tik toplantıları ve tezli yüksek lisans/doktora tez savunması sınavlarında yer alan sınav tutanakları, değerlendirme formları ile Enstitümüz tarafından istenilen tüm belgelerin e imza ile onaylanması hususunda karar alınmıştır. Bu sayede belgelerin imzalanması daha kolaylaşacak ve işlem süreçleri hızlanacaktır. 

E-imza ile belge izmalamaya yönelik yardım dokumanına bu alandan ulaşabilirsiniz.
 
 

>