Lisansüstü programlara Online kesin kayıt işlemi yapan öğrencilerden istenecek belgeler hakkında duyuru

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında online kesin kayıt yaptıran öğrenciler Çevrim İçi (Online) Kayıt Taahhüt Beyanında yer alan hususları dikkate alarak  belgelerini 29 Eylül 2020-16 Ekim 2020 tarihleri arasında e-posta (ens-egt@mu.edu.tr) yoluyla Enstitümüze ulaştırmaları gerekmektedir. Enstitümüze ulaşmayan aşağıdaki  belgelerden öğrenci kendisi sorumludur ve belgelerin belirtilen tarihler arasında  gönderilmesi gerekmektedir.

Evrakları eksik olan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

NOT: Belgeler sadece Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarına kayıt olan adaylardan istenmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrencilerden bu belgeler istenmeyecektir.
 
 Kayıt için Gerekli Belgeler
 
1. Lisans/Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (PDF Formatında olmalı),
2. Lisans/Yüksek Lisans transkripti (PDF Formatında olmalı),
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (PDF Formatında olmalı),
4. Yabancı dil belgesi, (PDF Formatında olmalı)(Yabancı dil Belgesi isteyen ilgili anabilim Dalı öğrencileri ve doktora öğrencileri için)
5. ALES belgesi, (PDF Formatında olmalı),
6. Vesikalık Fotoğraf (JPG formatında olmalı),
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (PDF Formatında olmalı), • Askerlik Şubesi Başkanlıklarından veya e-devlet üzerinden son bir ay içinde alınmış olmalıdır. • Askerlik görevini yerine getiren adaylar için terhis belgesi

Son Güncelleme Tarihi : 09.10.2020 00:59 Okunma Sayısı : 1465

Son Duyurular
>