Tez Savunması Duyuruları

 TEZ SAVUNMASI DUYURULARI  
 
Enstitümüz Programlarında savunması yapılacak olan tüm Doktora ve Yüksek Lisans tezlerinin savunma tarih, saat ve yerine ilişkin duyuruları bu alandan takip edebilirsiniz. 
Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretim Duygu Durumlarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Esma Zehra SİDEKLİ
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Muhammet Mustafa ALPASLAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi /Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 06.05.2021
Tez Savunma Saati : 11:30
Tez Savunma Yeri : Enformatik Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

 

 SAVUNMASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ TEZLER (2020-Aralık tarihinden itibaren...)
Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : The Views of EFL Teachers on The 5Th Grade Intensive Engilish Teaching Program
Tez Yazarı : Didem ERKAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Şevki KÖMÜR
Bilim / Ana Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 18.12.2020
Tez Savunma Saati : 14:30
Tez Savunma Yeri : Enformatik Laboratuvar 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : 6. Sınıf Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlığa Yönelik Tutumlarının ve Algılarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Hayal AKGÜN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihat AYCAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 29.12.2020
Tez Savunma Saati : 15:00
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Üstbiliş Farkındalıkları, Problem Çözmeye Yönelik Tutumları ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Yazarı : İpek ZORBOZAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İzzet GÖRGEN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 08.01.2021
Tez Savunma Saati : 13:00
Tez Savunma Yeri : Enformatik Laboratuvar 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : Türkiye ve Azerbaycan’da Ortaokul 7. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının ve Ders Kitaplarındaki Metinlerle Etkinliklerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Tez Yazarı : Nazmın NIYAZLI
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bilal DUMAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans
Tez Savunma Tarihi : 15.01.2021
Tez Savunma Saati : 14:30
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : Okul Yöneticilerinin Kullandığı Güç Kaynakları ile Öğretmenlerin Özerklik Davranışları Arasındaki İlişki (İzmir İli Örneği)
Tez Yazarı : Efraim KESKİN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Yahya ALTINKURT
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Tez Savunma Tarihi : 05.02.2021
Tez Savunma Saati : 14:30
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

 
Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : A Conversation Analytic Approach to L1 Use In EFL Classes
Tez Yazarı : Müge ÇALIŞKAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Eda ÜSTÜNEL
Bilim / Ana Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi /İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 02.04.2021
Tez Savunma Saati : 14:30
Tez Savunma Yeri : Enformatik Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

 
Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : The Effect of Pronunciatıon Teaching on The Vocational School Students’ Willingness to Communicate
Tez Yazarı : Cemre TAŞKIN ESKİCİ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Eda ÜSTÜNEL
Bilim / Ana Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi /İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 09.04.2021
Tez Savunma Saati : 14:30
Tez Savunma Yeri : Enformatik Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

>