Tez Savunması Duyuruları / Thesis Defense Announcements

 TEZ SAVUNMASI DUYURULARI / THESIS DEFENSE ANNOUNCEMENTS  
 
Enstitümüz Programlarında savunması yapılacak olan tüm Doktora ve Yüksek Lisans tezlerinin savunma tarih, saat ve yerine ilişkin duyuruları bu alandan takip edebilirsiniz. 

You can follow the announcements regarding the defense date, time and place of all PhD and Master's theses in this area.

 
 SAVUNMASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ TEZLER (2020-Aralık tarihinden itibaren...)  
Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : The Views of EFL Teachers on The 5Th Grade Intensive Engilish Teaching Program
Tez Yazarı : Didem ERKAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Şevki KÖMÜR
Bilim / Ana Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 18.12.2020
Tez Savunma Saati : 14:30
Tez Savunma Yeri : Enformatik Laboratuvar 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : 6. Sınıf Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlığa Yönelik Tutumlarının ve Algılarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Hayal AKGÜN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nihat AYCAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 29.12.2020
Tez Savunma Saati : 15:00
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Üstbiliş Farkındalıkları, Problem Çözmeye Yönelik Tutumları ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Yazarı : İpek ZORBOZAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İzzet GÖRGEN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 08.01.2021
Tez Savunma Saati : 13:00
Tez Savunma Yeri : Enformatik Laboratuvar 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : Türkiye ve Azerbaycan’da Ortaokul 7. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının ve Ders Kitaplarındaki Metinlerle Etkinliklerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Tez Yazarı : Nazmın NIYAZLI
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bilal DUMAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans
Tez Savunma Tarihi : 15.01.2021
Tez Savunma Saati : 14:30
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : Okul Yöneticilerinin Kullandığı Güç Kaynakları ile Öğretmenlerin Özerklik Davranışları Arasındaki İlişki (İzmir İli Örneği)
Tez Yazarı : Efraim KESKİN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Yahya ALTINKURT
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Tez Savunma Tarihi : 05.02.2021
Tez Savunma Saati : 14:30
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : A Conversation Analytic Approach to L1 Use In EFL Classes
Tez Yazarı : Müge ÇALIŞKAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Eda ÜSTÜNEL
Bilim / Ana Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi /İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 02.04.2021
Tez Savunma Saati : 14:30
Tez Savunma Yeri : Enformatik Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : The Effect of Pronunciatıon Teaching on The Vocational School Students’ Willingness to Communicate
Tez Yazarı : Cemre TAŞKIN ESKİCİ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Eda ÜSTÜNEL
Bilim / Ana Bilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi /İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 09.04.2021
Tez Savunma Saati : 14:30
Tez Savunma Yeri : Enformatik Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretim Duygu Durumlarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Esma Zehra SİDEKLİ
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Muhammet Mustafa ALPASLAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi /Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 06.05.2021
Tez Savunma Saati : 11:30
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Empatik Beceri Algıları ve Empatik Düşünme Becerilerine Yönelik Etkinlik Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
Tez Yazarı : Yeliz POLAT
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İzzet GÖRGEN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 28.05.2021
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : Enformatik Laboratuvar 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : İlkokul Öğrencilerinin Konuşma Becerisine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Ferah MERMİ
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Emel GÜVEY AKTAY
Bilim / Ana Bilim Dalı : Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 28.05.2021
Tez Savunma Saati : 14:30
Tez Savunma Yeri : İ.İ B. F Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Kaygılarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Burçin KARAÇAY
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Emel GÜVEY AKTAY
Bilim / Ana Bilim Dalı : Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 28.05.2021
Tez Savunma Saati : 15:30
Tez Savunma Yeri : İ.İ B. F Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması
Tezin Başlığı : Pozitif Genç Gelişimi Temelli Yaşantısal Ödevlerle Lise Öğrencilerinin Gelişimsel Özelliklerinin Güçlendirilmesi
Tez Yazarı : Ayşe Özlem SARICAOĞLU
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi : 28.05.2021
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : Ensformatik Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması
Tezin Başlığı : Öğretmenlerin İş Güvencesizliği Algılarının İncelenmesi
Tez Yazarı : İbrahim ÇOLAK
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Yahya ALTINKURT
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi : 28.05.2021
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması
Tezin Başlığı : Öğretmenlerin Örgütsel Güç Mesafesi Algılarının İncelenmesi
Tez Yazarı : Yılmaz İlker YORULMAZ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Yahya ALTINKURT
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi : 28.05.2021
Tez Savunma Saati : 13:00
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : Piyano Eğitiminde Öğrenme Stratejilerini Kullanımının Piyano Performansı Öz Yeterlik Düzeyine ve Performans Başarısına Etkisi
Tez Yazarı : Özlem KANDEMİR
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Tuba YOKUŞ
Bilim / Ana Bilim Dalı : Güzel Sanatlar/Müzik Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 17.06.2021
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması
Tezin Başlığı : Müzik Öğretmeni Adaylarının Güzel Sanatlar Lisesi Bireysel Ses Eğitimi Dersi Kazanımlarına Ulaşma Düzeyleri
Tez Yazarı : Ceren TEPE
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Tuba YOKUŞ
Bilim / Ana Bilim Dalı : Güzel Sanatlar/Müzik Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 17.06.2021
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri (Muğla İli Menteşe İlçesi Örneği)
Tez Yazarı : Uygar BOZOĞLU
Tez Danışmanı : Doç.Dr. Vural HOŞGÖRÜR
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi : 21.06.2021
Tez Savunma Saati : 09:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Kabul ve Kararlılık Terapisi Temelli Psikoeğitim Programının Ergenlerin Benlik Saygısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Engin BÜYÜKÖKSÜZ
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Atılgan ERÖZKAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi : 21.06.2021
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : Enformatik Laboratuar 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Doktora Tez Savunması / PhD Thesis
Tezin Başlığı : Beyin Temelli Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Düzeylerine Etkisi
Tez Yazarı : Güldehan Neşe GÖRAL
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bilal DUMAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 23.06.2021
Tez Savunma Saati : 15:30
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazma Özerkliği ve Yazma Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Elif ERSOY
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Didem ÇETİN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 24.06.2021
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : Enformatik Laboratuar 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Piyano Öğrenmeye Yönelik Üstbilişsel Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi
Tez Yazarı : Diren ASKERİ
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Hamit YOKUŞ
Bilim / Ana Bilim Dalı : Güzel Sanatlar/Müzik Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 25.06.2021
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Konu ve Kazanımlarının Tarihsel Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi
Tez Yazarı : Ozan KARPINAR
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI
Bilim / Ana Bilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 28.06.2021
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Şan Derslerinde Kullanılan Öğretim Materyallerinin ve Kullanım Amaçlarının Tespiti
Tez Yazarı : Burcu CENGİZ
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Şeydagül KAPÇAK
Bilim / Ana Bilim Dalı : Güzel Sanatlar/Müzik Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 28.06.2021
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Müzik Öğretmeni Adaylarının Beş Büyük Kişilik Özelliklerinin Çalgı Öz Yeterlik Durumlarına Etkisi (Ege Bölgesi Örneği)
Tez Yazarı : Aze BÖLEK
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Gülce COŞKUN ŞENTÜRK
Bilim / Ana Bilim Dalı : Güzel Sanatlar/Müzik Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 29.06.2021
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : The Impact of Student-Centered Activities on Developing Listening Skills of Young Learners
Tez Yazarı : Duha Nur DOĞAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Eda ÜSTÜNEL
Bilim / Ana Bilim Dalı : Yabancı Diller/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 30.06.2021
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi (Zoom) ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : The Role of Different Vocabulary Teaching Strategies in Vocabulary Development of Young Learners
Tez Yazarı : Duhan Nurdan DOĞAN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Şevki KÖMÜR
Bilim / Ana Bilim Dalı : Yabancı Diller/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 30.06.2021
Tez Savunma Saati : 11:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi (Zoom) ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Üniversite Öğrencilerinde Uyumsuz Mükemmeliyetçilik ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Öz Düzenleme ve Öz Şefkatin Aracılık Rolü
Tez Yazarı : Tuğçe ÇETİNER
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Öner ÇELİKKALELİ
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Savunma Tarihi : 02.07.2021
Tez Savunma Saati : 10:00
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Juri Katılım yöntemi ile gerçekleştirilecektir

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Özetleme Becerisi Öğretiminin Üniversite İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerine Etkisi
Tez Yazarı : Meryem PEKDEMİR
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İzzet GÖRGEN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 02.07.2021
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : Enformatik Laboratuar 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları İle Mesleki Profesyonellikleri Arasındaki İlişki (Muğla İli Milas İlçesi Örneği)
Tez Yazarı : Büşra TAVASLI
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ahmet DUMAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi : 04.07.2021
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ Eğitim Fakültesi
Duyuru : Tez Savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Being Introverted in the Classroom: Teacher and Student Views
Tez Yazarı : Şeyma KAYA
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Sezer Sabriye İKİZ
Bilim / Ana Bilim Dalı : Yabancı Diller/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 05.07.2021
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Beceri Temelli Soruların İlköğretim 8. Sınıf Matematik Programına Uyumuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Hilal Kamile GÜN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. İzzet GÖRGEN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tez Savunma Tarihi : 05.07.2021
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : Enformatik Laboratuar 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Promoting  Engilish Writing Skills Of Vocational High School Students By Using Blogs
Tez Yazarı : Sema YAYLAÇEŞME DİKEN
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Şevki KÖMÜR
Bilim / Ana Bilim Dalı : Yabancı Diller/İngiliz Dili Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 05.07.2021
Tez Savunma Saati : 15:30
Tez Savunma Yeri : Enformatik Laboratuar 3
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Müzik Öğretmeni Adaylarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Elif Gizem UYDURAN
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Rıza AKYÜREK
Bilim / Ana Bilim Dalı : Güzel Sanatlar /Müzik Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 28.07.2021
Tez Savunma Saati : 13:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Oluşturdukları Dijital Hikâyelerin Değerlendirilmesi, Dijital Okuryazarlıkları Ve Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Simay ERUYSAL SERTBARUT
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Güliz AYDIN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Matematik ve Fen Bilimleri / Fen Bilgisi Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 03.08.2021
Tez Savunma Saati : 10:30
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Video Konferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları İle Mesleki Profesyonellikleri Arasındaki İlişki (Muğla İli Milas İlçesi Örneği)
Tez Yazarı : Büşra TAVASLI
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ahmet DUMAN
Bilim / Ana Bilim Dalı : Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi
Tez Savunma Tarihi : 01.10.2021
Tez Savunma Saati : 11:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Enstitü Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunması / Master's Thesis
Tezin Başlığı : 8. Sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretiminde Öğrencilerin Tarihsel Meraklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Yazarı : Esra KAHRAMAN
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Zafer TANGÜLÜ
Bilim / Ana Bilim Dalı : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tez Savunma Tarihi : 14.10.2021
Tez Savunma Saati : 14:00
Tez Savunma Yeri : MSKÜ - Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu
Duyuru : Tez Savunması Juri Katılımlı gerçekleştirilecektir.

>