Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu (YENİ)

 EĞİTİM BİLİMLERİ ESNTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU (OCAK, 2021)  
 
Üniversitemiz Senatosunun 22.03.2017 tarih ve 534/3 sayılı kararı ile kabul edilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Şablonunu iptal edilerek yeniden hazırlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Şablonunu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulunun 28.09.2020 tarih ve 58/2 sayılı ve 26/04 sayılı kararı doğrultusunca Üniversite Senatosunun 30.12.2020 tarih ve 592/17 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

NOT: Tez Yazım Şablonunun uyarlamasında şablonda yer alan ana başlıklar değiştirilmemelidir. BÖLÜM I ana başlığının altındaki başlıklar da aynı şekilde kullanılmalıdır. Diğer ana bölüm alt başlıkları teze uygun biçimde değiştirilebilir.
 
 Tez Yazım Kılavuzu ve Şablonları  

  MSKÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu...
  MSKÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü DOKTORA Tez Yazım Şablonu...                     | Word |         | PDF |
  MSKÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü YÜKSEK LİSANS Tez Yazım Şablonu...            | Word |         | PDF |
 
>