Tez / Tez Önerisi Takibi

 TEZ ve TEZ ÖNERİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (*)  
 
◊ Madde 1-  Tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda (EYK) görüşülebilmesi için tez öğrencisi tarafından Etik Kurul Onay raporunun alınmış olması gerekmektedir. Etik Kurul Onay raporu eksik olan öneriler EYK'na alınmaz.
 
◊ Madde 2- Üniversitemiz Senatosunda alınan karar gereğince tüm tezler Turnitin intihal yazılım programı ile taranmalı ve benzerlik oranı %20'yi geçmemelidir. Turnitin raporunda benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan tezler için sınav jurisi oluşturulmayacaktır.
 
◊ Madde 3-  Düzeltme verilen Tez ve Tez önerileri de aynı inceleme sürecine tabi olacaktır.
 

PROGRAMLAR

(Bu alandaki bilgiler EYK kabul tarihinden 2 ay sonra silinmektedir...)
 Aile Danışmanlığı
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

 Alman Dili Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

 Eğitim Programları ve Öğretim
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Fatma ALACA Tez Önerisi 15.12.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Hülya ŞAHİN Tez Önerisi 15.12.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Kadriye ÇAKMAK Tez Önerisi 14.06.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Evsen ANGILCI Tez Önerisi 28.02.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 
 Eğitim Yönetimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Bekir Yağız ANASIZ Tez Önerisi 18.05.2022 Onaylandı 30.06.2022 tarih 416/3 Sayı
Kabul Edildi

Yalçın SEVER Tez Önerisi 29.06.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 
 Fen Bilgisi Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Melis Nur ZİNNUR Tez Önerisi 14.06.2022 Onaylandı 03.08.2022 tarih 418/5 Sayı
Kabul Edildi

Pınar ÖZDEMİR Tez Önerisi 23.06.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Naz Fulya ÖZKARABACAK Tez Önerisi 23.06.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Ergün ERKEN Tez Önerisi 23.06.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Ozan Can ASLAN Tez Önerisi 20.06.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Nazlı MERT Tez Önerisi 01.07.2022 Onaylandı 20.07.2022 tarih 417/2 Sayı
Kabul Edildi

 İngiliz Dili Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
İsmail Kaan EROL Tez Önerisi 23.06.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

İrem ONAT Tez Önerisi 13.05.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Arzu YILMAZ Tez Önerisi 30.06.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Harun ÇİFTCİ Tez Önerisi 30.06.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Zehra KAYA Tez Önerisi 08.07.2022 Onaylandı 20.07.2022 tarih 417/2 Sayı
Kabul Edildi

 
 Müzik Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

 Öğretim Teknolojileri
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Gülizar KAŞIKARA Tez Önerisi 14.01.2022 Onaylandı 30.06.2022 tarih 416/10 Sayı
Kabul Edildi

Muhammet ÜNLÜ Tez Önerisi 14.01.2022 Onaylandı 01.06.2022 tarih 413/6 Sayı
Kabul Edildi

Ezgi SÖĞÜTLÜDAĞ Tez Önerisi 25.04.2022 Onaylandı 30.06.2022 tarih 416/3 Sayı
Kabul Edildi

İdris Usame YÖRDEM Tez Önerisi 18.05.2022 Onaylandı 17.06.2022 tarih 415/3 Sayı
Kabul Edildi

Büşra TUNÇ Tez Önerisi 18.05.2022 Onaylandı 30.06.2022 tarih 416/3 Sayı
Kabul Edildi

Çisil DİNÇ Tez Önerisi 18.05.2022 Onaylandı 01.06.2022 tarih 413/9 Sayı
Kabul Edildi

Rukiye Nur ELVAN Tez Önerisi 30.05.2022 Onaylandı 30.06.2022 tarih 416/3 Sayı
Kabul Edildi

Muhammet Ali MERT Tez Önerisi 25.05.2022 Onaylandı 01.06.2022 tarih 413/9 Sayı
Kabul Edildi

Onur AKSOY Tez Önerisi 14.06.2022 Onaylandı 30.06.2022 tarih 416/3 Sayı
Kabul Edildi

İlksen KÜÇÜKTEN Tez Önerisi 29.06.2022 Onaylandı 20.07.2022 tarih 417/2 Sayı
Kabul Edildi

Betül BOSTANCI Tez Önerisi 08.08.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 Sınıf Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Meral ASLAN ÇELİK Tez Önerisi 30.06.2022 Onaylandı 30.06.2022 tarih 416/3 Sayı
Kabul Edildi

Fatmana KURT Tez Önerisi 09.08.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Merve KORKMAZ Tez Önerisi 09.08.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1
 
Elif HAMARAT Tez Önerisi 09.08.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 Sosyal Bilgiler Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Tolga İLHAMİ Tez Önerisi 07.12.2020 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Nahide ŞENKAL Tez Önerisi 14.07.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 Türkçe Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Erem ÖZGÜNGÖR Tez Önerisi 04.03.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Funda KÜÇÜKCOPUR Tez Önerisi 01.07.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Ayşe YOLCU Tez Önerisi 01.07.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Büşra GÜNER Tez Önerisi 29.07.2022 Onaylandı 03.08.2022 tarih 418/5 Sayı
Kabul Edildi

>