Tez / Tez Önerisi Takibi

 TEZ ve TEZ ÖNERİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (*)  
 
◊ Madde 1-  Tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda (EYK) görüşülebilmesi için tez öğrencisi tarafından Etik Kurul Onay raporunun alınmış olması gerekmektedir. Etik Kurul Onay raporu eksik olan öneriler EYK'na alınmaz.
 
◊ Madde 2- Üniversitemiz Senatosunda alınan karar gereğince tüm tezler Turnitin intihal yazılım programı ile taranmalı ve benzerlik oranı %20'yi geçmemelidir. Turnitin raporunda benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan tezler için sınav jurisi oluşturulmayacaktır.
 
◊ Madde 3-  Düzeltme verilen Tez ve Tez önerileri de aynı inceleme sürecine tabi olacaktır.
 

PROGRAMLAR

 Alman Dili Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

 Eğitim Programları ve Öğretim
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Bahadır BOZYER Tez Önerisi 19.10.2020 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Derya ANBARLI Tez Önerisi 25.11.2020 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Süleyman TÜRKER Tez Önerisi 25.11.2020 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Adem UYSAL Tez Önerisi 25.11.2020 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Mukadder Merve ÜNAL Tez Önerisi 11.01.20201 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Rahime Meltem ÜNAL Tez Önerisi 11.01.2021 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Sercan ÇELİK Tez Önerisi 11.01.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Eda YEŞİL Tez Önerisi 11.01.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Hilal Kamile GÜN Tez Önerisi 11.01.2021 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Aysun AKGÜL Tez Önerisi 11.01.2021 Onaylandı EYK gündemine alınacak.

 
 Eğitim Yönetimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Burak YABA Tez Önerisi 09.12.2020 Onaylandı EYK gündemine alınacak.

Uygar BOZOĞLU Tez Önerisi 11.01.20201 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1
 
 Fen Bilgisi Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Tülay KURAK Tez Önerisi 22.12.2020 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

         
 İngiliz Dili Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Duha Nur DOĞAN Tez Önerisi 28.08.2020 Onaylandı 04.12.2020 tarih 350/6 Sayı
Kabul Edildi.

Duhan Nurdan DOĞAN Tez Önerisi 28.08.2020 Onaylandı 04.12.2020 tarih 350/6 Sayı
Kabul Edildi.

Yasemin YILMAZ Tez Önerisi 24.11.2020 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Özgecan DOLAŞAN Tez Önerisi 05.01.2021 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

 Müzik Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Sayıt GÜLSU Tez Önerisi 20.11.2020 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Burçak ÖZKAN Tez Önerisi 15.01.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Merve KARALI Tez Önerisi 15.01.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Ömer DEMİR Tez Önerisi 15.01.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Onur ÇİFTÇİ Tez Önerisi 15.01.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         
 Sınıf Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Ceren SELVİ Tez Önerisi 30.10.2020 Onaylandı 18.12.2020 tarih 351/6 Sayı
Kabul Edildi.

         
 Sosyal Bilgiler Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Ayşegül KARAKUŞ Tez Önerisi 20.11.2020 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Ozan KARPINAR Tez Önerisi 07.12.2020 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Tolga İLHAMİ Tez Önerisi 07.12.2020 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Esra KAHRAMAN Tez Önerisi 18.12.2020 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Emrah KALAN Tez Önerisi 13.01.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 Türkçe Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

>