Tez / Tez Önerisi Takibi

 TEZ ve TEZ ÖNERİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (*)  
 
◊ Madde 1-  Tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda (EYK) görüşülebilmesi için tez öğrencisi tarafından Etik Kurul Onay raporunun alınmış olması gerekmektedir. Etik Kurul Onay raporu eksik olan öneriler EYK'na alınmaz.
 
◊ Madde 2- Üniversitemiz Senatosunda alınan karar gereğince tüm tezler Turnitin intihal yazılım programı ile taranmalı ve benzerlik oranı %20'yi geçmemelidir. Turnitin raporunda benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan tezler için sınav jurisi oluşturulmayacaktır.
 
◊ Madde 3-  Düzeltme verilen Tez ve Tez önerileri de aynı inceleme sürecine tabi olacaktır.
 

PROGRAMLAR

 Alman Dili Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

 Eğitim Programları ve Öğretim
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Bahadır BOZYER Tez Önerisi 19.10.2020 Onaylandı 08.02.2021 tarih 356/7 Sayı
Kabul Edildi.

Derya ANBARLI Tez Önerisi 25.11.2020 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Süleyman TÜRKER Tez Önerisi 25.11.2020 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Adem UYSAL Tez Önerisi 25.11.2020 Onaylandı 17.02.2021 tarih 358/10 Sayı
Kabul Edildi.

Mukadder Merve ÜNAL Tez Önerisi 11.01.20201 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Rahime Meltem ÜNAL Tez Önerisi 11.01.2021 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Sercan ÇELİK Tez Önerisi 11.01.2021 Onaylandı 05.03.2021 tarih 360/8 Sayı
Kabul Edildi.

Eda YEŞİL Tez Önerisi 11.01.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Hilal Kamile GÜN Tez Önerisi 11.01.2021 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Aysun AKGÜL Tez Önerisi 11.01.2021 Onaylandı 17.02.2021 tarih 358/10 Sayı
Kabul Edildi.

Habibe BAL Tez Önerisi 21.01.2021 Onaylandı 17.02.2021 tarih 358/10 Sayı
Kabul Edildi.

Şirin FİLİZTEKİN Tez Önerisi 21.01.2021 Onaylandı 17.02.2021 tarih 358/10 Sayı
Kabul Edildi.

Bilal TEMUR Tez Önerisi 21.01.2021 Onaylandı 24.02.2021 tarih 359/4 Sayı
Kabul Edildi.

Nurhayat KOCATÜRK KAPUCU  Tez Önerisi 21.01.2021 Onaylandı 01.04.2021 tarih 364/6 Sayı
Kabul Edildi.

Gizem YILDIRIM Tez Önerisi 22.01.2021 Onaylandı 08.04.2021 tarih 365/3 Sayı
Kabul Edildi.

Maşide YÖRÜK Tez Önerisi 22.01.2021 Onaylandı 17.02.2021 tarih 358/10 Sayı
Kabul Edildi.

Ali KOCAYİĞİT Tez Önerisi 22.01.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Pelin YAMAN Tez Önerisi 08.02.2021 Onaylandı 08.04.2021 tarih 365/3 Sayı
Kabul Edildi.

Barış DURNA Tez Önerisi 08.02.2021 Onaylandı 01.04.2021 tarih 364/4 Sayı
Kabul Edildi.

Nazlı Zeynep ÇAĞDAŞ Tez Önerisi 08.02.2021 Onaylandı 24.02.2021 tarih 359/4 Sayı
Kabul Edildi.

Batuhan ALBAYRAK Tez Önerisi 17.02.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Duygu KUTLU YILDIRIM Tez Önerisi 17.02.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Sema ERK Tez Önerisi 17.02.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Sevil ÖZDEMİR Tez Önerisi 17.02.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Duygu ÖZER Tez Önerisi 17.02.2021 Onaylandı 05.03.2021 tarih 360/8 Sayı
Kabul Edildi.

Nefise SAVAŞ Tez Önerisi 02.03.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Kamile ZEYNALOVA Tez Önerisi 02.03.2021 Onaylandı 08.04.2021 tarih 365/3 Sayı
Kabul Edildi.

Hatice Hanım EROL Tez Önerisi 06.04.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 
 Eğitim Yönetimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Burak YABA Tez Önerisi 09.12.2020 Onaylandı 18.03.2021 tarih 361/5 Sayı
Kabul Edildi.

Uygar BOZOĞLU Tez Önerisi 11.01.20201 Onaylandı 08.02.2021 tarih 356/7 Sayı
Kabul Edildi.
 
 Fen Bilgisi Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Tülay KURAK Tez Önerisi 22.12.2020 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

         
 İngiliz Dili Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Duha Nur DOĞAN Tez Önerisi 28.08.2020 Onaylandı 04.12.2020 tarih 350/6 Sayı
Kabul Edildi.

Duhan Nurdan DOĞAN Tez Önerisi 28.08.2020 Onaylandı 04.12.2020 tarih 350/6 Sayı
Kabul Edildi.

Yasemin YILMAZ Tez Önerisi 24.11.2020 Onaylandı 21.01.2021 tarih 354/2 Sayı
Kabul Edildi.

Özgecan DOLAŞAN Tez Önerisi 05.01.2021 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Emin SERT Tez Önerisi 25.02.2021 Onaylandı 01.04.2021 tarih 364/4 Sayı
Kabul Edildi.

 Müzik Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Sayıt GÜLSU Tez Önerisi 20.11.2020 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Burçak ÖZKAN Tez Önerisi 15.01.2021 Onaylandı 05.03.2021 tarih 360/8 Sayı
Kabul Edildi.

Merve KARALI Tez Önerisi 15.01.2021 Onaylandı 05.03.2021 tarih 360/8 Sayı
Kabul Edildi.

Ömer DEMİR Tez Önerisi 15.01.2021 Onaylandı 24.02.2021 tarih 359/4 Sayı
Kabul Edildi.

Onur ÇİFTÇİ Tez Önerisi 15.01.2021 Onaylandı 05.03.2021 tarih 360/8 Sayı
Kabul Edildi.

Tolga UĞURVEREN Tez Önerisi 29.01.2021 Onaylandı 05.03.2021 tarih 360/8 Sayı
Kabul Edildi.

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Tuğçe ÇETİNER Tez Önerisi 21.01.2021 Onaylandı 08.02.2021 tarih 356/7 Sayı
Kabul Edildi.

Arca ADIGÜZEL Tez Önerisi 25.01.2021 Onaylandı 05.03.2021 tarih 360/6 Sayı
Kabul Edildi.

Özlem USUL Tez Önerisi 04.02.2021 Onaylandı 05.03.2021 tarih 360/8 Sayı
Kabul Edildi.

Oğulcan BARLAS Tez Önerisi 10.02.2021 Onaylandı 18.03.2021 tarih 361/5 Sayı
Kabul Edildi.

Mesude SEVEN GÜRÇEN Tez Önerisi 05.03.2021 Onaylandı 18.03.2021 tarih 361/5 Sayı
Kabul Edildi.

Şule Buse BETÜS Tez Önerisi 19.03.2021 Onaylandı 01.04.2021 tarih 364/4 Sayı
Kabul Edildi.

 Sınıf Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Ceren SELVİ Tez Önerisi 30.10.2020 Onaylandı 18.12.2020 tarih 351/6 Sayı
Kabul Edildi.

Eren ÖZYILDIRIM Tez Önerisi 15.02.2021 Onaylandı 05.03.2021 tarih 360/8 Sayı
Kabul Edildi.

Seçil SAĞIR Tez Önerisi 15.02.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Hale ÇOKÇALIŞKAN Tez Önerisi 16.03.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 Sosyal Bilgiler Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Ayşegül KARAKUŞ Tez Önerisi 20.11.2020 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Ozan KARPINAR Tez Önerisi 07.12.2020 Onaylandı 15.01.2021 tarih 353/4 Sayı
Kabul Edildi.

Tolga İLHAMİ Tez Önerisi 07.12.2020 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Esra KAHRAMAN Tez Önerisi 18.12.2020 Onaylandı 08.02.2021 tarih 356/7 Sayı
Kabul Edildi.

Emrah KALAN Tez Önerisi 13.01.2021 Onaylandı 08.04.2021 tarih 365/3 Sayı
Kabul Edildi.

Ekberhan BOZ Tez Önerisi 18.01.2021 Onaylandı 17.02.2021 tarih 358/10 Sayı
Kabul Edildi.

Özgür Orbay TARGAY Tez Önerisi 11.02.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Buse EKE Tez Önerisi 25.02.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Tuğba TÜLÜ Tez Önerisi 25.03.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 Türkçe Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

>