Tez / Tez Önerisi Takibi

 TEZ ve TEZ ÖNERİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (*)  
 
◊ Madde 1-  Tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda (EYK) görüşülebilmesi için tez öğrencisi tarafından Etik Kurul Onay raporunun alınmış olması gerekmektedir. Etik Kurul Onay raporu eksik olan öneriler EYK'na alınmaz.
 
◊ Madde 2- Üniversitemiz Senatosunda alınan karar gereğince tüm tezler Turnitin intihal yazılım programı ile taranmalı ve benzerlik oranı %20'yi geçmemelidir. Turnitin raporunda benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan tezler için sınav jurisi oluşturulmayacaktır.
 
◊ Madde 3-  Düzeltme verilen Tez ve Tez önerileri de aynı inceleme sürecine tabi olacaktır.
 

PROGRAMLAR

(Bu alandaki bilgiler EYK kabul tarihinden 2 ay sonra silinmektedir...)
 Aile Danışmanlığı
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

 Alman Dili Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

 Eğitim Programları ve Öğretim
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Fatma ALACA Tez Önerisi 15.12.2021 Onaylandı 04.11.2022 tarih 431/6 Sayı
Kabul Edildi

Hülya ŞAHİN Tez Önerisi 15.12.2021 Onaylandı 28.04.2022 tarih 410/4 Sayı
Kabul Edildi

Kadriye ÇAKMAK Tez Önerisi 14.06.2022 Onaylandı 18.08.2022 tarih 419/2 Sayı
Kabul Edildi

Evsen ANGILCI Tez Önerisi 28.02.2022 Onaylandı 25.03.2022 tarih 407/6 Sayı
Kabul Edildi

Çağla OKAY Tez Önerisi 06.10.2022 Onaylandı 07.10.2022 tarih 428/6 Sayı
Kabul Edildi
 
Ersin ATAR Tez Önerisi 04.11.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Serap GEDÜK
Tez Önerisi 13.12.2022 Onaylandı 29.12.2022 tarih 436/4 Sayı
Kabul Edildi

Rasime AKBULUT
Tez Önerisi 13.01.2023 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1
         
 Eğitim Yönetimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Yalçın SEVER Tez Önerisi 29.06.2022 Onaylandı 30.11.2022 tarih 434/8 Sayı
Kabul Edildi

İlyas YILMAZ
Tez Önerisi 02.12.2022 Onaylandı 29.12.2022 tarih 436/4 Sayı
Kabul Edildi
Duygu YILMAZ Tez Önerisi 29.12.2022 Onaylandı 29.12.2022 tarih 436/4 Sayı
Kabul Edildi

 
 
 Fen Bilgisi Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Melis Nur ZİNNUR Tez Önerisi 14.06.2022 Onaylandı 03.08.2022 tarih 418/5 Sayı
Kabul Edildi

Pınar ÖZDEMİR Tez Önerisi 23.06.2022 Onaylandı 18.08.2022 tarih 419/2 Sayı
Kabul Edildi

Naz Fulya ÇİBİK Tez Önerisi 07.10.2022 Onaylandı 07.10.2022 tarih 428/8 Sayı
Kabul Edildi

Ergün ERKEN Tez Önerisi 23.06.2022 Onaylandı 14.12.2022 tarih 435/6 Sayı
Kabul Edildi

Onur BEKTAŞ Tez Önerisi 07.10.2022 Onaylandı 07.10.2022 tarih 428/8 Sayı
Kabul Edildi

Onur DURAN Tez Önerisi 07.10.2022 Onaylandı 07.10.2022 tarih 428/6 Sayı
Kabul Edildi

Ozan Can ASLAN Tez Önerisi 22.09.2022 Onaylandı 22.09.2022 tarih 426/9 Sayı
Kabul Edildi

Şeyda GÜLÇETİN

Tez Önerisi

07.10.2022 

Onaylandı

30.11.2022 tarih 434/5 Sayı
Kabul Edildi

Sümeyra AKKUYU 

Tez Önerisi

07.10.2022

Onaylandı

30.11.2022 tarih 434/5 Sayı
Kabul Edildi
 
Bahar BİLGİN Tez Önerisi 13.10.2022 Onaylandı 11.11.2022 tarih 432/3 Sayı
Kabul Edildi
Başak ÇAĞLAR Tez Önerisi 13.10.2022 Onaylandı 04.11.2022 tarih 431/5 Sayı
Kabul Edildi
Dilek ÖZTÜRK Tez Önerisi 26.10.2022 Onaylandı 11.11.2022 tarih 432/3 Sayı
Kabul Edildi
Keziban ŞARLAKKAYA Tez Önerisi 26.10.2022 Onaylandı 14.12.2022 tarih 435/6 Sayı
Kabul Edildi
 

Elif TAŞ
Tez Önerisi 10.11.2022 Onaylandı 20.01.2023 tarih 440/9 Sayı
Kabul Edildi

Şule GÜVENÇ
Tez Önerisi 17.11.2022 Onaylandı 29.12.2022 tarih 436/4 Sayı
Kabul Edildi

Sevde SARAÇOĞLU
Tez Önerisi 17.11.2022 Onaylandı 27.01.2023 tarih 441/4 Sayı
Kabul Edildi

Beyza Ümmühan MUSLU
Tez Önerisi 05.12.2022 Onaylandı 06.01.2023 tarih 438/8 Sayı
Kabul Edildi

Gültekin Seda TALAY
Tez Önerisi 08.12.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Baran DURAN
Tez Önerisi 07.12.2022 Onaylandı. 14.12.2022 tarih 435/7 Sayı
Kabul Edildi

Deniz ELMAS
Tez Önerisi 02.01.2023 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Yasemin SARIKAYA ÇALIŞKAN
Tez Önerisi 02.01.2023 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Aleyna KÖSE
Tez Önerisi 09.01.2023 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Afra Nur ALTIN
Tez Önerisi 10.01.2023 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1
         
         
 İngiliz Dili Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
İrem ONAT Tez Önerisi 07.10.2022 Onaylandı 07.10.2022 tarih 428/6 Sayı
Kabul Edildi

Arzu YILMAZ Tez Önerisi 30.06.2022 Onaylandı 08.09.2022 tarih 422/4 Sayı
Kabul Edildi

İsmail Kaan EROL Tez Önerisi 22.09.2022 Onaylandı 22.09.2022 tarih 426/13 Sayı
Kabul Edildi

Harun ÇİFTÇİ Tez Önerisi 22.09.2022 Onaylandı 22.09.2022 tarih 426/13 Sayı
Kabul Edildi

Kıvanç İslam AKSU Tez Önerisi 07.10.2022 Onaylandı 07.10.2022 tarih 428/6 Sayı
Kabul Edildi

Zeliha ARSLAN Tez Önerisi 03.11.2022 Onaylandı. 04.11.2022 tarih 431/5 Sayı
Kabul Edildi

Behçet ERDEN Tez Önerisi 20.01.2023 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Ece DİLBER

Tez Önerisi

05.01.2023

Etik Kurul Raporu YOK

Bknz. Madde 1
         
 Müzik Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Kemal KURT Tez Önerisi 13.12.2022 Onaylandı 13.01.2023 tarih 439/5 Sayı
Kabul Edildi
Yağmur ARSLAN Tez Önerisi 20.12.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1
Melih Onur BOZ Tez Önerisi 20.12.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1
Doğukan UZAKGİDEN Tez Önerisi 29.12.2022 Onaylandı 20.01.2023 tarih 440/9 Sayı
Kabul Edildi
Ongun ÜLKER Tez Önerisi 29.12.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 Öğretim Teknolojileri
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Betül BOSTANCI Tez Önerisi 07.10.2022 Onaylandı 07.10.2022 tarih 428/6 Sayı
Kabul Edildi

Melda AKKAYA
Tez Önerisi 02.11.2022 Onaylandı 30.11.2022 tarih 434/5 Sayı
Kabul Edildi

Furkan ÖZNAY
Tez Önerisi 21.11.2022 Onaylandı 30.11.2022 tarih 434/5 Sayı
Kabul Edildi
 

Gülay ÖZSOY
Tez Önerisi 27.12.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Serap AYKAÇ
Tez Önerisi 06.01.2023 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Şahin ŞİMŞEK
Tez Önerisi 13.01.2023 Onaylandı 27.01.2023 tarih 441/4 Sayı
Kabul Edildi

İrem YILDIZ
Tez Önerisi 13.01.2023 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 Sınıf Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Fatmana KURT Tez Önerisi 09.08.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Merve KORKMAZ Tez Önerisi 09.08.2022 Onaylandı 18.08.2022 tarih 419/2 Sayı
Kabul Edildi
 
Elif HAMARAT Tez Önerisi 07.10.2022 Onaylandı 07.10.2022 tarih 428/6 Sayı
Kabul Edildi

Gülce DEVECİOĞLU Tez Önerisi 16.09.2022 Onaylandı 11.11.2022 tarih 432/3 Sayı
Kabul Edildi

Hüseyin CENGİZ Tez Önerisi 22.09.2022 Onaylandı 04.11.2022 tarih 431/5 Sayı
Kabul Edildi

Merve Nur TEKİN
Tez Önerisi 10.10.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1
Ayşe Nur KOŞUM Tez Önerisi 01.11.2022 Onaylandı
30.11.2022 tarih 434/5 Sayı
Kabul Edildi
 

Nesrullah ALKAR
Tez Önerisi 15.11.2022 Onaylandı 29.12.2022 tarih 436/4 Sayı
Kabul Edildi

Necla KIZILARSLAN
Tez Önerisi 15.11.2022 Onaylandı 23.12.2022 tarih 436/7 Sayı
Kabul Edildi


Bilal ÖZKAYNAK
Tez Önerisi 15.11.2022 Onaylandı 14.12.2022 tarih 435/6 Sayı
Kabul Edildi

Şeyma İrem SARSIK
Tez Önerisi 12.12.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Eda ÇÖMEZ
Tez Önerisi 11.01.2023 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Ufuk COŞKUN
Tez Önerisi 11.01.2023 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Abdullah TAŞ
Tez Önerisi 11.01.2023 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Mehdi TEZCAN
Tez Önerisi 11.01.2023 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Zeliha YILMAZ
Tez Önerisi 25.01.2023 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 Sosyal Bilgiler Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Betül BALTAN Tez Önerisi 14.10.2022  Onaylandı 30.11.2022 tarih 434/5 Sayı
Kabul Edildi

Zahide ANILGAN Tez Önerisi 11.11.2022 Onaylandı 29.12.2022 tarih 436/4 Sayı
Kabul Edildi

Emek BEYAZ
Tez Önerisi 02.12.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Merve ÖZKÖK
Tez Önerisi 23.12.2022 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 
 Türkçe Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

Kübra Nur KAYA Tez Önerisi 04.01.2023 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Ayşe YOLCU Tez Önerisi 01.07.2022 Onaylandı. 25.10.2022 tarih 430/5 Sayı
Kabul edildi.

Büşra GÜNER Tez Önerisi 29.07.2022 Onaylandı 03.08.2022 tarih 418/5 Sayı
Kabul Edildi

Funda KÜÇÜKÇOPUR Tez Önerisi 22.09.2022 Onaylandı 22.09.2022 tarih 426/9 Sayı
Kabul Edildi

>