Tez / Tez Önerisi Takibi

 TEZ ve TEZ ÖNERİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (*)  
 
◊ Madde 1-  Tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda (EYK) görüşülebilmesi için tez öğrencisi tarafından Etik Kurul Onay raporunun alınmış olması gerekmektedir. Etik Kurul Onay raporu eksik olan öneriler EYK'na alınmaz.
 
◊ Madde 2- Üniversitemiz Senatosunda alınan karar gereğince tüm tezler Turnitin intihal yazılım programı ile taranmalı ve benzerlik oranı %20'yi geçmemelidir. Turnitin raporunda benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan tezler için sınav jurisi oluşturulmayacaktır.
 
◊ Madde 3-  Düzeltme verilen Tez ve Tez önerileri de aynı inceleme sürecine tabi olacaktır.
 

PROGRAMLAR

(Bu alandaki bilgiler EYK kabul tarihinden 2 ay sonra silinmektedir...)
 Alman Dili Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

 Eğitim Programları ve Öğretim
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Gözde GÜRDAL Tez Önerisi 28.04.2021  Onaylandı 02.08.2021 tarih 378/6 Sayı
Kabul Edildi

Özgür ŞİMŞEK Tez Önerisi 22.06.2021 Onaylandı 01.10.2021 tarih 385/1 Sayı
Kabul Edildi

Mehmet ESİT Tez Önerisi 23.06.2021 Onaylandı 02.08.2021 tarih 378/6 Sayı
Kabul Edildi

Ayşe SAYGIN Tez Önerisi 07.07.2021 Onaylandı 02.08.2021 tarih 378/6 Sayı
Kabul Edildi

İçim TAŞKIN Tez Önerisi 07.07.2021 Onaylandı 26.08.2021 tarih 380/9 Sayı
Kabul Edildi

Gamze ÖĞÜLMÜŞ  Tez Önerisi 14.07.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Necip Türker ÇELEBİ Tez Önerisi 14.07.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 
 Eğitim Yönetimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Hatice YILDIRIM Tez Önerisi 15.06.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Emrah DÖNMEZ Tez Önerisi 11.06.2021 Onaylandı 02.08.2021 tarih 378/6 Sayı
Kabul Edildi

 
 Fen Bilgisi Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Salih BOZKURT Tez Önerisi 02.07.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Derya ARSLAN Tez Önerisi 03.09.2021 Onaylandı 03.09.2021 tarih 381/5 Sayı
Kabul Edildi

Merve Nur ÇAKI Tez Önerisi 11.10.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Sema UMUT Tez Önerisi 11.10.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 İngiliz Dili Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
         

         

         
 Müzik Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Ezgi KARAN  Tez Önerisi 30.06.2021  Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Oktay AKAR Tez Önerisi 05.07.2021 Onaylandı 03.09.2021 tarih 381/5 Sayı
Kabul Edildi

Barkın ÇALIŞ Tez Önerisi 05.07.2021 Onaylandı 17.09.2021 tarih 383/6 Sayı
Kabul Edildi

        .
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Alper KARABABA Tez Önerisi 14.07.2021 Onaylandı 01.10.2021 tarih 385/1 Sayı
Kabul Edildi

 Sınıf Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
İsmail KİŞİ Tez Önerisi 05.08.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Sıla Elif DEMİRHAN Tez Önerisi 07.10.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1
         
Yaren Filiz KARASU Tez Önerisi 14.10.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1
         
Hazel TÜRKER Tez Önerisi 14.10.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 Sosyal Bilgiler Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Tolga İLHAMİ Tez Önerisi 07.12.2020 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

Nahide ŞENKAL Tez Önerisi 14.07.2021 Etik Kurul Raporu YOK Bknz. Madde 1

 Türkçe Eğitimi
Öğrencinin Adı-Soyadı Dokuman Türü Geliş Tarihi Etik Kurul Onay Durumu EYK Kararı ve Tarihi
 
Gülizar BODUR Tez Önerisi 13.07.2021 Onaylandı 13.08.2021 tarih 379/3 Sayı
Kabul Edildi.

         

>